Projekt Starszoharcerski – jak się do tego zabrać?

Projekt Starszoharcerski – jak się do tego zabrać?

Projekt Starszoharcerski to podstawowe narzędzie pracy harcerzy wieku 13-15 lat. Warto więc wiedzieć jak się do niego zabrać, żeby w pełni móc korzystać z jego możliwości.

Czym jest projekt starszoharcerski?

Projekt starszoharcerski to zadanie podjęte z własnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę. Punktem wyjścia jest jakieś zamierzenie, podjęcie inicjatywy, wytoczenie wspólnego celu. Podczas realizacji projektu każdy uczestnik wykonuje wynikające z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami. Projekt rozwija te zainteresowania, kształci odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole.

“W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej” pod red. E. Gąsiorowskiej i E. Kulczyk-Prus, Łódź 2013, Wyd. Marron, str. 104

Innymi słowy, jest to zadanie którego podejmuje się zespół harcerzy starszych. Ważnym aspektem jest samodzielność planowania, realizacji oraz podsumowania tego zadania, co oczywiście nie wyklucza nadzoru ze strony drużynowego.

Etapy realizacji projektu starszoharcerskiego

 1. Na samym początku spotyka się grupa harcerzy starszych by wspólnie wymyślić zadanie. Ważnym jest fakt, że NIE MUSZĄ to być osoby z tego samego zastępu czy drużyny. Może to być paczka znajomych harcerzy o wspólnych celach i zainteresowaniach.
 2. Następnie, gdy pomysł zostanie wybrany, wyłania się jednego lidera który przedstawi go Radzie Drużyny, oraz tworzony jest harmonogram realizacji. Musi być on jak najbardziej szczegółowy, a do każdego punktu przydzielona jest jedna osoba odpowiedzialna za jego realizację. Oczywiście, osób realizujących dany punkt może być więcej. Ważne jest również ustalenie formy dokumentowania pracy. Może to być kronika ze zdjęciami, film itd.
 3. Gdy projekt zostanie spisany na Karcie Projektu Starszoharcerskiego, lider zgłasza się do Rady Drużyny by przedstawić pomysł i prosić o jego zatwierdzenie. Rada Drużyny może zasugerować pewne poprawki.
 4. Po otwarciu projektu rozkazem drużynowego, grupa realizuje wyznaczone zadania. Projekt nie powinien trwać więcej niż 6 miesięcy.
 5. Gdy wszystkie zadania zostaną zakończone, grupa spotyka się by podsumować ogół swojej pracy. Należy zastanowić się nad tym, czy cel został osiągnięty, co sprawiało najwięcej problemów, kto szczególnie wykazał się podczas realizacji zadań. Wnioski należy zapisać na Karcie Projektu.
 6. Lider zgłasza się do Rady Drużyny by poinformować o zakończeniu realizacji projektu oraz by przedstawić dokumentację. Rada Drużyny zatwierdza projekt, co drużynowy ogłasza rozkazem.

Warto wiedzieć!

 • Jak wspomniałem w pierwszym punkcie, w projekcie nie muszą brać udziału osoby z jednego zastępu, drużyny.
 • Lider musi stale czuwać nad realizacją poszczególnych zadań i być w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za nie.
 • Puśćcie wodze fantazji przy dokumentowaniu zadania.
 • Włączcie do realizacji zadań swoje próby na stopnie i sprawności.
 • Drużynowy może sugerować i proponować różne zadania, ale nie może  narzucić tematu Projektu Starszoharcerskiego.
 • Lider odpowiada bezpośrednio przed Radą Drużyny za realizację projektu.
 • Zakończone projekty starszoharcerskie oznacza się na mundurze- „Symbolem zrealizowanego projektu starszoharcerskiego jest naszywka na prawym rękawie munduru o wymiarach 2cm x 7cm w barwach drużyny, na której każdy zrealizowany projekt jest odznaczany jednym pionowym paskiem w dowolnym kolorze.”

Przykłady projektów starszoharcerskich. Może znajdziecie coś dla siebie?

 • zorganizowanie turnieju sportowego w Domu Dziecka
 • przeprowadzenie imprezy z okazji Dnia Dziecka w szkole
 • zorganizowanie gazetki szkolnej
 • zorganizowanie biwaku drużyny
 • zorganizowanie imprezy hufca
 • zorganizowanie kółka gitarowego w szkole, korepetycji, spotkań literackich
 • przeprowadzenie akcji promowania zdrowego stylu życia
 • zrobienie mapy pomników i miejsc pamięci w mieście działania grupy
 • renowacja łodzi (w drużynach które takowe posiadają)
 • remont harcówki
 • doprowadzenie do porządku ogródka osoby która sama nie jest w stanie tego zrobić
 • wykonanie broszury turystycznej miasta
 • wykonanie biwakowej książki kucharskiej
 • założenie i prowadzenie bloga drużyny
 • poprowadzenie ogniska na Zlocie Hufca
 • wykonanie spisu inwentarza drużyny, zrobienie porządku w magazynie hufca
 • zorganizowanie biegu medycznego
 • zdobycie odznaki turystycznej lub innych uprawnień

Do artykułu dołączam przykładową kartę projektu starszoharcerskiego.

cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2015/05/Poczta_harcerska_na_obozie.doc

Więcej pomysłów na projekty starszoharcerskie znajdziecie pod adresem:

http://harcerzestarsi.zhp.pl/projekty.html