Łączenie lin i wiązanie na krzyż

Łączenie lin

1 Łącząc liny należy stosować odpowiednie węzły, które pracując na przykład pod naprężeniem same się nie rozwiążą. Jeden z takich węzłów to szotowy. Zaczyna się go wiązać od zrobienia na końcach obu lin pętelek.

2 Następnie jedną pętelkę wsuwa się w oczko drugiej. Ten sposób wiązania pozwala łączyć liny wykonane z różnych materiałów, o różnej grubości.

3 Luźny koniec zewnętrznej pętli przeplatamy nad nią i przetykamy przez oczko pętli wewnętrznej. Nie wolno wypuścić liny, od której się zaczęło.

4 Na koniec zaciska się węzeł ciągnąc za obie liny w przeciwnych kierunkach, przy czym końcówki pętli wewnętrznej trzymaj razem. Należy zostawić końcówki obu pętli, zapobiega to rozwiązywaniu się.

Wiązanie na krzyż

1 Wiązanie na krzyż służy do łączenia różnych elementów konstrukcyjnych. Łączone przedmioty należy ściśle obwiązać sznurkiem. U V Najpierw należy mocno przywiązać sznurek do jednej z gałęzi.

2 Pierwszą tyczkę należy owinąć klika razy sznurkiem, potem zacząć obie związywać.

3 Mocno napiętym sznurkiem należy opleść ściśle dwie tyczki. Kolejne zwoje sznurka nie powinny zachodzić na siebie. Owijamy tyczki tyle razy, żeby sznurek otaczał je na odcinku około 3 cm.

4 Po związaniu tyczek, sznurek przetykamy przez przerwę między nimi i kilka razy owijamy k wokół węzła.

5 Związywanie tyczek kończymy przeplatając kilkakrotnie sznurek przez pętelkę zrobioną wokół jednej z gałęzi. Na koniec należy mocno pociągnąć za końcówkę sznurka zaciskając węzeł.
6 Tak połączone tyczki można krzyżować pod dowolnym kątem; mogą się one przydać do różnego typu konstrukcji, takich jak szałas.