Przerzucanie kładki – przechodzenie przez bagna

Przerzucanie kładki

1 Budowę kładki rozpocznij od przerzucenia na drugi brzeg długiej kłody. Robi się to obniżając ją stopniowo na dwóch linach. W czasie opuszczania koniec kłody powinien opierać się o krótszą belkę, przytrzymywaną przez wbite w ziemię kołki. Pierwszą kłodę opuszcza się na linach, aby leżała prostopadle do brzegu.

2 Po ułożeniu pierwszej kłody można przesuwać po niej drugą. Kiedy koniec drugiej kłody znajdzie się na przeciwległym brzegu, należy przetoczyć ją tak, by leżała równo przy pierwszej. Im bliżej siebie leżą kłody, tym lepiej. Drugą żerdź przesuwamy po pierwszej aż oprze się o przeciwny brzeg.

3 Po dwóch kłodach można już przedostać się na drugi brzeg. Po przejściu należy podłożyć pod kłody krótką belkę, by nie zapadały się w ziemię. Przy belce, po obu stronach kładki należy wbić drewniane kołki, aby kłody się nie rozsuwały.

4 Wzdłuż dwóch pierwszych układa się trzecią kłodę. Teraz również z tej strony należy położyć belkę pod kłody i zabezpieczyć kołkami przed stoczeniem. Kładkę można zrobić dowolnie szeroką, ale zwykle trzy kłody zapewniają wygodne przejście.

Przechodzenie przez bagna i trzęsawiska

W pojedynkę

W wielu mokradłach i bagnach można pływać, czy raczej unosić się na powierzchni. W razie upadku należy rozłożyć się płasko na powierzchni rozpościerając jak najszerzej ręce i nogi, aby nie utonąć. Przeprawiając się przez bagno najpierw można spróbować szybko przebiec przeskakując z kępki trawy na kępkę. Gdy tylko jednak zaczniesz się zapadać, zrzuć natychmiast plecak i połóż się na wznak. Można w tej pozycji ruszać powoli rękami i nogami kierując się do brzegu mokradła. Nie należy wpadać w panikę i wykonywać zbyt gwałtownych ruchów. Rozłóż ręce i nogi starając się unosić na powierzchni

Z pomocą

Jeśli ktoś znajduje się w pobliżu osoby, którą zacznie wciągać trzęsawisko, powinien jak najszybciej położyć się na skraju bagna i podać tonącemu długi kij. Ciągnąc ku sobie kij, wyciąga się tonącego. Również w tym wypadku nie wolno wpadać w panikę oraz wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż wówczas jeszcze szybciej zapada się na dno. Jedynie powolne ruchy mogą pomóc ratującemu. Tonący może położyć się na plecaku, wtedy łatwiej unosi się na powierzchni. Plecak ułożony pod ciałem pozwala lepiej rozłożyć ciężar i spowalnia zapadanie się w trzęsawisko.