Ratowanie tonącego w wodzie i topielca na lądzie

Ratowanie tonącego w wodzie i topielca na lądzie.

Przypominam najczęściej stosowaną metodę doholowania tonącego do brzegu:

1. podpływamy do tonącego od tyłu

2. chwytamy jedną ręką za ubranie lub włosy i wyciągamy jego głowę ponad …