Zeszyt zastępowego- jak powinien wyglądać?

Zeszyt (notatnik) zastępowego- jak powinien wyglądać?

Tak, jak drużynowy ma swoją książkę pracy drużyny, tak i zastępowy powinien prowadzić Zeszyt Zastępu. Jest to dokument w którym zapisywane są najważniejsze rzeczy dotyczące pracy zastępu oraz jego członków.

Tworzy go najczęściej drużynowy i wręcza zastępowemu na początku roku harcerskiego, lub kilka dni przed. Co jednak powinno się w nim znaleźć?

Strona tytułowa

Tu należy umieścić podstawowe informacje, takie jak:

 • Nazwa i numer drużyny

 • Informacje o drużynowym i w jaki sposób można się z nim skontaktować

 • Dane Zastępowego oraz podzastępowego

 • Nazwa Zastępu

 • Okres czasu jaki obejmuje zeszyt (może to być pół roku lub rok harcerski).

 • Kiedy odbywają się zbiórki

Obrzędowość zastępu

Kolejna kartka powinna być poświęcona samemu zastępowi. Skąd wzięła się nazwa zastępu? Czy harcerze śpiewają piosenkę na początku zbiórki? Jeśli tak, to jaką? Czy mają okrzyk? Co jeszcze wyróżnia ich zastęp na tle pozostałych?

Lista członków zastępu.

Dobrze, jeśli na jedną osobę poświęci się jedną stronę. Tu zastępowy powinien zapisywać najważniejsze informacje, takie jak

 • Imię i Nazwisko

 • Wiek

 • Jaką pełni funkcję

 • Jaki posiada stopień

 • Czy harcerz złożył Przyrzeczenie Harcerskie i kiedy
 • Od kiedy jest w zastępie

 • Jakie posiada sprawności

 • W jakich projektach/ zadaniach brał udział

 • Inne informacje w zależności od potrzeb (biwaki i obozy w jakich brał udział, jakie ma zainteresowania itd.)

Siatka alarmowa

Jak w Waszych zastępach funkcjonuje siatka alarmowa?  Zastępowy wysyła do wszystkich informację, czy jest inny przepływ informacji? W dobie komputerów i Internetu, starsze formy siatki alarmowej już nie mają zastosowania, warto jednak delegować część odpowiedzialności za przekazywanie wiadomości innym członkom zastępu.

Obecność

Na początku zbiórki powinna być sprawdzana obecność a następnie odnotowywana w odpowiednim miejscu w zeszycie. Zwykła tabelka powinna wystarczyć. Warto się zastanowić, czy za największą frekwencję na zbiórkach zastępu nie uhonorować harcerza jakąś nagrodą pod koniec semestru/roku harcerskiego.

Przykładowa tabelka

Lp.

Imię i nazwisko

Data pierwszej zbiórki

Data drugiej zbiórki

Data trzeciej zbiórki

Data czwartej zbiórki

Data piątej zbiórki

Data szóstej zbiórki

Data siódmej zbiórki

Data ósmej zbiórki

1

Ola K

X

O

O

O

X

O

O

O

2

Ania Z

O

O

O

O

O

O

X

O

3

Basia C

X

O

X

O

O

O

X

X

O- obecna

X- nieobecna

Plan Pracy Zastępu

Jak napisać plan pracy zastępu omówione zostało w artykule Plan pracy zastępu w 5 krokach.

Plany zbiórek i zadań zastępu.

Plan zbiórki to nic innego jak okrojona wersja konspektu. Jak napisać plan zbiórki znajdziesz w tym artykule. Tu również wpisuje się Projekty starszoharcerskie- czyt. Projekt Starszoharcerski- jak się do tego zabrać?

Uwagi drużynowego

Za każdym razem kiedy drużynowy skontroluje pracę zastępu, powinien zapisać w uwagach swoje spostrzeżenia dotyczące jego pracy. Zastępowy będzie wiedział wtedy czy trzeba coś zmienić oraz co i jak poprawić. Przy sprawdzaniu nie ograniczajmy się tylko do napisania “Proszę poprawić plany zbiórek”. Dodajmy co było nie tak, gdzie szukać pomocy oraz jak sprawić, by zbiórki były coraz lepsze.

 Inne

W Zeszycie Zastępowego można umieścić wiele innych, ułatwiających pracę. Numery telefonów do przyjaciół zastępu, kontakt do szkoły, kalendarzyk… Nie należy jednak przesadzić z ilością, ponieważ może to zniechęcić zastępowego!
PS. Sprawą sporną może być umieszczanie informacji prywatnych harcerzy, takich jak imię i nazwisko. Są to tak zwane Dane Osobowe, podlegające Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Warto się zastanowić, czy imion i nazwisk w metryczce i tabelce obecności nie zastąpić np. pseudonimami.
A Wy macie zeszyty zastępowych?