Plan pracy zastępu w 5 krokach!

Plan pracy zastępu w 5 krokach!

Jeśli pracujesz ze swoim zastępem, warto by było zastanowić się, co będziecie wspólnie robić przez najbliższy rok harcerski. Nie jest to zadanie łatwe- często zainteresowania zmieniają się bardzo szybko i trudno nadążyć ze zbiórkami, ale jak zawsze- jest na to sposób!

Plan pracy to bardzo ważne narzędzie. Pozwala się zorganizować i daje odpowiedź na pytanie, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku i realizujemy założenia postawione na początku roku. Należy napisać go wraz ze swoim podzastępowym (lub radą zastępu jeśli taka istnieje), a jeszcze lepiej- z całym zastępem, dlatego wszystko wytłumaczone będzie w liczbie mnogiej.

Pamiętajcie, że powinniście dać go do zatwierdzenia u swojego drużynowego, a on wszystko sprawdzi i ewentualnie poprawi, dodając bądź usuwając to, co uważa za stosowne. Zaczynajmy!

Ps. W załącznikach znajdziesz pusty szablon poniższego planu pracy oraz wymagania na stopnie, które będą Ci niedługo potrzebne ?

Krok 1. Wypiszcie krótką charakterystykę zastępu.

Zawrzyjcie w niej takie rzeczy jak:

 • jak długo zastęp działa?
 • kto jest zastępowym i podzastępowym?
 • ilu zastęp ma członków?
 • ile osób złożyło Przyrzeczenie Harcerskie?
 • ile osób ma jaki stopień harcerski?

Możecie napisać to jednym ciągiem, np:

Zastęp działa już drugi rok. Jego zastępowym jest mł. Adam Adamski. W zastępie jest 5 członków, z czego 3 ma złożone Przyrzeczenie Harcerskie. 2 osoby zdobyły stopień młodzika, jedna ma otwartą próbę na ten stopień.

Krok 2. Napiszcie charakterystykę rady zastępu.

Możecie to zrobić jako krótką ankietę.

Zastępowy

Imię i nazwisko: Jan Jankowski

Data urodzenia: 09.04.1999 r.

Stopień harcerski: młodzik

Numer telefonu: 652-865-XXX

Adres e-mail: jankowski.jan@gmajl.com

Ukończone kursy, warsztaty, zdobyte patenty: patent zastępowego, udział w warsztatach Hufca  “Nasz zastęp”,

Tak samo z podzastępowym. To są bardzo istotne informacje dla Waszego drużynowego. Dzięki nim na pewno będzie miał z Wami kontakt, jeśli np. zepsuje mu się telefon gdzie miał zapisane Wasze numery. Dodatkowo możecie zobaczyć czy podzastępowy nie powinien czasem pójść na jakiś kurs czy warsztaty, a zastępowemu nie brakuje jakichś patentów.

Krok 3. Wypiszcie mocne i słabe strony zastępu.

To tak zwana analiza SWOT ale w bardzo okrojonej wersji. Zastanówcie się co możecie wpisać w poniższe rubryki. Dla ułatwienia napisałem parę swoich propozycji:

Mocne strony zastępu:

 • jesteśmy bardzo zgrani
 • wszyscy chodzimy do jednej klasy
 • wszyscy mamy mundur
 • lubimy jeździć na rowerze
 • mamy dużo energii i chęci do pracy!

Słabe strony zastępu:

 • nie zawsze wszyscy są na zbiórce z powodu zajęć pozalekcyjnych
 • wszyscy powinniśmy mieć wyższy stopień

Wpiszcie tam wszystko to, co charakteryzuje Wasz zastęp i przejdźcie do następnego kroku. Pamiętajcie o tym, by zawrzeć zainteresowania poszczególnych członków zastępu!

Krok 4. Wypiszcie cele na ten rok.

To bardzo ważny ale też trochę trudny krok. Dobrze postawione cele pozwolą Wam na świetną i bardzo dynamiczną pracę zastępu.

By zrobić dobrze będziecie potrzebowali wszystkich informacji wypisanych wcześniej, ponieważ cele wypisuje się na podstawie mocnych i słabych stron, choć niekoniecznie wszystkich. Wybierzcie tylko te najpotrzebniejsze.

Można to zrobić jako tabelkę:

Punkt z analizy mocnych i słabych stron Cel który wyznaczycie na obecny rok harcerski
 • lubimy jeździć na rowerze
 • zorganizujemy wycieczkę rowerową do Parku
 • mamy dużo energii i chęci do pracy!
 • dowiemy się komu można pomóc w naszej okolicy i zdobędziemy sprawność pomocnej dłoni
 • nie zawsze wszyscy są na zbiórce z powodu zajęć pozalekcyjnych
 • zorganizujemy zbiórkę organizacyjną na której ustalimy czy nie byłoby lepiej zmienić terminu zbiórki
 • wszyscy powinniśmy mieć wyższy stopień
 • zdobędziemy stopień odkrywcy

Krok 5. Stwórzcie harmonogram pracy zastępu.

I tu znów, jest to trudny ale bardzo ważny punkt bez którego nie ma sensu w ogóle myśleć o planie.

Powiem Wam pewną tajemnicę. Jest jedno miejsce w którym wypisane są wszystkie tematy zbiórek, które możecie zrobić. A jest to… uwaga… arkusz wymagań na stopnie harcerskie! Wystarczy, że go otworzycie i dowiecie się co powinniście Wy i Wasi harcerze wiedzieć.

np.

Data Temat Cel (który wyznaczyliście na obecny rok harcerski lub wymaganie na stopień który powinniście zdobyć) Prowadzący
12 września Zorganizuj się! zorganizujemy zbiórkę organizacyjną na której ustalimy czy nie byłoby lepiej zmienić terminu zbiórki Zastępowy: Adam Adamski
20 września Na szlaku- wycieczka rowerowa zorganizujemy wycieczkę rowerową do Parku Podzastępowy: Damian Damiański
27 września Nasza historia- tworzymy drzewo genealogiczne Wymaganie na stopień wywiadowcy: Znam historię swojej rodziny. Zastępowy: Adam Adamski

I tak dalej.

Rady końcowe:

 1. Każda zbiórka przynajmniej do końca semestru powinna być zaplanowana, czyli wyznaczony musi być cel, ogólny temat, oraz to, kto ją przygotuje.
 2. Plan powinien być czytelny i jasny dla każdego. Jeśli uważacie, że coś w planie który napisaliście jest nieczytelne, opiszcie to swoimi słowami.
 3. Plan musi być napisany na początku roku. Jeśli nadal go nie macie, zróbcie to jak najszybciej!
 4. Pamiętajcie- plan może się zmienić w trakcie roku, jednak nie może nastąpić sytuacja, że w ogóle wszystkie zbiórki będą spontaniczne.
 5. Nie zapomnijcie zdobywać sprawności! W wymaganiach na stopnie jest jasno określone (na samym dole) co powinno być zrealizowane.