Plan podróży

Na szlaku nawet na dobrze przygotowanej wyprawie może zdarzyć się wiele niespodzianek i groźnych przygód. Jeśli wędrówka przez nieznane tereny spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem, wówczas ryzyko natknięcia się na różne przeszkody wzrasta. Przed wyruszeniem w drogę należy dobrze się przygotować, starannie przemyśleć plan podróży. W razie wypadku najlepiej pozostać na miejscu. Niekiedy trzeba jednak przenieść obozowisko lub zmienić miejsce postoju; może to być związane z zagrożeniem ze strony dzikich zwierząt lub naturalnym kataklizmem – powodzią bądź pożarem lasu. Przed opuszczeniem biwaku dokładnie obejrzyj mapę terenu, przez który będziesz wędrował.

Powódź – Niszczy roślinność na zalanym obszarze i pozostawia na nim grubą warstwę mułu. Utrudnia to poszukiwanie jadalnych roślin oraz suchego drewna potrzebnego do wzniesienia schronienia lub rozpalenia ogniska.

PROWADZENIE GRUPY

Grupa osób, którym wspólnie przyszło podróżować w nieznanym terenie, powinna wybrać przewodnika. Odpowiada on przede wszystkim za właściwe zaplanowanie wędrówki, z uwzględnieniem możliwości poszczególnych członków grupy. Lider powinien poznać słabe i mocne strony wszystkich towarzyszy wyprawy. Dalsze działania powinny być ustalone według możliwości całej grupy. Przewodzenie grupie osób to bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja, zwłaszcza w sytuacji gdy w grę wchodzi ludzkie życie. Bywa jeszcze trudniejsza, jeśli w grupie są osoby niezbyt subordynowane.

Współdziałanie – Grupa ma największe szanse przetrwania, jeżeli będzie trzymać się razem. Dobre współdziałanie w grupie zależy przede wszystkim od odpowiedzialnego przewodnika. Przewodnik powinien obserwować uczestników i dostrzegać oznaki depresji u niektórych oraz starać się aktywizować wszystkich we wspólnej walce o przetrwanie Starsi ludzie częściej narażeni są na atak serca lub inne choroby, mogą jednak też okazać się najdzielniejszymi członkami grupy. Matki z dziećmi sprawują się zwykle bardzo dzielnie, wymagają jednak troskliwej opieki. Osoby ranne i nie w pełni dysponowane mogą opóźniać wędrówkę, należy to brać pod uwagę przed ruszeniem w drogę, aby nie narażać wszystkich na dodatkowe niebezpieczeństwo. Niektóre osoby mogą być nieodpowiednio ubrane – brak dobrego obuwia.