Zwijanie obozu

Zwijanie obozu.

Zwijanie obozowiska powinno odbywać się według ustalonego planu. Najlepiej, jeśli wszyscy uczestnicy wyprawy kolejne czynności wykonują rutynowo i w tym samym czasie przygotowani są do drogi. Gdy panują fatalne warunki atmosferyczne, jest bardzo zimno lub wieje silny wiatr, oczekiwanie na jednego spóźnialskiego bardzo denerwuje. Do obowiązków zastępcy dowódcy grupy, zajmującego zawsze ostatnie miejsce w szyku przy wymarszu należy dokładne obejrzenie miejsca po biwaku. Trzeba zebrać śmieci i zlikwidować wszelkie ślady. Miejsce po biwaku powinno zostawić się w takim stanie, jakby nikt tam nie nocował. Ta zasada nie dotyczy rozbitków, osób zaginionych i poszukiwanych, które muszą zostawić znaki dla ewentualnej ekspedycji ratunkowej. Namiot lub szałas zlikwiduj na końcu, byś jak najdłużej mógł korzystać ze schronienia.

Zacieranie śladów.
Miejsce po biwaku należy zostawić w dziewiczym stanie. Zagaś ognisko i zamaskuj to miejsce, spakuj i zabierz ze sobą odpadki oraz śmiecie, dokładnie zasyp latrynę.

Miejsce po obozowisku powinieneś pozostawić w takim stanie, jakby nigdy tam Twoja noga nie stanęła. Trzeba starannie zebrać wszelkie śmiecie,
przykryć darnią miejsca, w których zniszczona została murawa. Tak postępując chronisz środowisko naturalne. W sytuacjach krytycznych, gdy w grę
wchodzi życie i trzeba zostawić znaki dla wyprawy ratunkowej, można je zrobić bez czynienia trwałych szkód w naturalnym otoczeniu.

Namiot.
Należy go składać na końcu, aby w razie nagłego załamania pogody podczas pakowania było się gdzie schronić. Przy składaniu masztów namiotu wszyscy powinni być już spakowani, a cały teren oczyszczony. Po spakowaniu namiotu należy niezwłocznie ruszać w drogę.

Latryna.
Trzeba ją zasypać i przykryć darnią. Tu jednak konieczne jest pozostawienie śladu dla następnych wędrowców, na przykład przez wbicie pala w miejscu, gdzie była latryna z zaznaczoną na nim datą pobytu. W terenie, w którym pozostawienie ludzkich odchodów mogłoby niekorzystnie wpłynąć na środowisko, zachwiać równowagę biologiczną, należy wszystkie nieczystości zebrać w plastikowe torby i zabrać ze sobą.

Ognisko.
Przede wszystkim trzeba je dokładnie zagasić; popiół i resztki żaru zasypać ziemią.
Wszelkie nie spalone resztki opału należy wrzucić do plastikowych worków jak śmiecie i zabrać ze sobą.

Miejsce po ognisku trzeba przykryć darnią i rozsypać dokoła liście, maskując naruszoną murawę.

Śmieci zbierz do plastikowych worków i zabierz je ze sobą.