Gaszenie ogniska

Opuszczając miejsce obozowania musimy być całkowicie pewni, że ognisko zostało dokładnie ugaszone. Nawet jeśli zasypałeś miejsce po ognisku, może się okazać, że pod warstwą piasku lub ziemi zostały żarzące się wciąż wśród popiołu węgliki. Mogą one spowodować pożar lasu. Przygotowując śniadanie w dzień wymarszu staraj się użyć jak najmniej opału i sprawdź po posiłku, czy każdy kawałek drewna się spalił.

Kiedy ognisko wypali się już na dobre, rozkrusz wszystkie niedopalone kawałki tak, by pozostała z nich tylko kupka popiołu. Gdy popiół wystygnie, rozrzucić go i zakop w ziemi. Upewnij się, że nic nie zostało na powierzchni murawy po ognisku. Zasyp wypalone miejsce ziemią i wyrównaj. Ułóż na nim kawałek darni. Jeśli wokół ogniska ułożyłeś kamienny krąg, rozrzuć kamienie i przykryj je liśćmi. Szparę między wykrojonym płatem darni a resztą murawy uzupełnij ziemią i trawą, żeby nie odznaczała się z daleka. Chcąc lepiej zamaskować miejsce po ognisku rozsyp wokoło liście. Wszelkie nie spalone resztki włóż do plastikowej torebki i zabierz ze sobą. Możesz je później spalić lub wyrzucić.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Wiele obszarów dziewiczej przyrody narażonych jest na degradację z powodu niewłaściwego postępowania turystów, którzy pozostawiają po sobie śmiecie i odpadki. Nie tylko niszczą one naturalne piękno krajobrazu, ale mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt, przyczyniać się do obumierania roślin, stać się przyczyną pożarów lasu oraz zanieczyszczenia wody. Wszystkie miejsca, które odwiedziłeś powinieneś pozostawić w pierwotnym stanie, zwłaszcza obozowiska. Na niektórych obszarach znajdujących się pod ochroną nie wolno rozpalać ognisk ani kopać latryny. Tych zasad należy bezwzględnie przestrzegać, gdyż dyktowane są one troską o zachowanie środowiska naturalnego. Stosując się do nich umożliwiamy obcowanie z dziewiczą przyrodą tym, którzy przyjdą po nas. Z tych samych względów nie należy zostawiać po sobie resztek jedzenia, gdyż przywabiają dzikie zwierzęta.