Znaki dla ratowników

Znaki dla ratowników

Wszystko co wyróżnia się w danym otoczeniu powinno być zauważone przez podążających za Tobą ludzi, zwłaszcza jeśli ich celem jest odszukanie Cię
i udzielenie pomocy. Pozostawiając znaki zaznaczaj zawsze kierunek dalszego marszu, a także zostawiaj informację o dacie i porze dnia. W razie konieczności te znaki pozwolą również Tobie wrócić na zgubiony szlak. Znaki trzeba zostawiać możliwie wysoko, by nie zniszczyły je zwierzęta.

Chorągiewka
Zwiąż dwa patyki na krzyż i rozwieś na nim koszulkę w jaskrawym kolorze. Jeśli zrobisz dwa lub więcej takich znaków, możesz je ustawić w taki sposób, który dokładnie wskaże ratownikom obrany przez Ciebie kierunek marszu.

Szyszka sosnowa
W rozszczepioną gałąź włóż szyszkę. Umieść ją po tej stronie drzewa, która wskazuje kierunek dalszej drogi. Wszystko co nie może powstać bez ingerencji człowieka powinno zwrócić uwagę poszukujących. Pamiętaj, by nie robić znaków z czegoś co mogą zjeść zwierzęta.

Strzałki
Na łące lub w innych odsłoniętych miejscach układaj spore kamienie w strzałki wskazujące kierunek Twojego marszu. Takie strzałki powinny być widoczne również z góry. Strzałki układaj często; zawsze zaś, gdy zmieniasz kierunek marszu oraz na rozstajach dróg.