Jak napisać plan pracy drużyny?

Jak napisać plan pracy drużyny?

Wiem, że to już raczej czas na oddawanie gotowych planów pracy. Spóźniłem się, wybaczcie. Mam nadzieję jednak, że ten artykuł pomoże Ci ogarnąć papier, który zwykle jest tylko papierem. Jeszcze raz pochyl swą czuprynę nad swoim planem i zastanów się, po co go właściwie napisałeś?

Po co mi plan pracy?

Jesteśmy wychowawcami. Każda praca wychowawcza musi być zaplanowana, żeby od początku do końca wiedzieć, do czego zmierzamy. Musimy być świadomi jaki ma być nasz harcerz, gdy dobrniemy do końca roku harcerskiego i gdy na obozie podsumujemy całokształt naszych osiągnięć. Cel musi być jasny dla nas, a dobór form atrakcyjny i zmierzający do jego realizacji. Dlatego krok po kroku powinniśmy się zastanowić co i jak z naszą drużyną robić w gorącym okresie działania harcerskiego.

Krok 1. Ustal kim dysponujesz.

Zacznij od siebie. Ten krok jest bardzo ważny z dwóch powodów:

 • Komenda Hufca musi wiedzieć z kim pracuje
 • Ty musisz wiedzieć w którym miejscu jesteś Ty i Twoja kadra.

Czyli wypisz wszystkie dane Twoje i kadry. Imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy, posiadane kursy, szkolenia i uprawnienia… Napisz wszelkie szczegóły które mogą się przydać. Nie zapomnij napisać o swoich przybocznych (i ew. opiekunie drużyny). To pierwszy krok, do wyznaczenia celu pracy Rady Drużyny.

Krótki rzut oka na efekt pracy i już wiesz, że może przyda Ci się zrobić kurs Pierwszej Pomocy? A może drużynowych? A Twoi przyboczni? Mają kursy i warsztaty przygotowujące ich do pełnienia obecnej funkcji i, co ważniejsze, do przejęcia po Tobie drużyny?

Krok 2. Opisz swoją drużynę.

Od kiedy działacie? Ilu było drużynowych przed Tobą? Gdzie działacie? Jaką macie obrzędowość? Ile osób liczy drużyna (w tym ile dziewcząt i chłopców), w jakim są wieku? Ile osób złożyło już Przyrzeczenie Harcerskie i posiada stopnie i jakie? Działają zastępy? Jak pracują? Kto jest zastępowym?

Krok 3. Zrób analizę SWOT.

Ten krok, nie wiem dlaczego, jest bardzo często pomijany przez instruktorów. To NAJWAŻNIEJSZA rzecz, jaką należy zrobić!

Analiza SWOT to nic innego, jak mocne i słabe strony Twojej drużyny, oraz szanse i zagrożenia jakie wpływają na jej pracę. Najczęściej i najłatwiej robi się to w tabelce.

Mocne strony Słabe strony
Czyli to, jaka jest Twoja drużyna, co można wykorzystać do dalszej pracy. Może to być np. Świetne umundurowanie, super współpraca między zastępami, przeszkoleni zastępowi, duża liczebność, dobra znajomość technik harcerskich Przeciwieństwo mocnych stron. Wszystko to, co przeszkadza w normalnej pracy, lub to, co Twoja drużyna musi poprawić. Należy pamiętać, że w mocnych i słabych stronach chodzi o to, by zaznaczyć wszystko “wewnątrz drużyny”
Szanse Zagrożenia
To, co drużyna może wykorzystać w swojej pracy, ale nie jest zależne bezpośrednio od jej członków. Np. Posiadanie harcówki, przychylna dyrekcja, dobre środowisko w którym pracuje, dużo lasów wokół Analogicznie do słabych stron, jest to przeciwieństwo szans. Brak lasu w pobliżu harcówki, druga drużyna w jednym miejscu, mnóstwo zajęć pozalekcyjnych w szkole w której działacie.

Kiedy ten krok mamy za sobą…

Krok 4. Ustal cele i zamierzenia w oparciu o Analizę SWOT

Teraz pytanie, czym się różnią cele od zamierzeń?

CELE to wszystko to, do czego chcemy doprowadzić poprzez naszą działalność.

Wyróżniamy cele krótkoterminowe, czyli takie które chcemy osiągnąć w okresie nie dłuższym niż jeden rok harcerski, oraz długoterminowe, czyli plany na następne lata. W tych drugich bym nie przesadzał- na najbliższe 2 lata w zupełności wystarczy.

ZAMIERZENIA określają w jaki sposób chcemy osiągnąć cele.

Warto zadać sobie teraz pytania:

 • Jak możemy wykorzystać nasze szanse i mocne strony do zniwelowania słabych stron i zagrożeń?
 • Czy na wszystko mamy wpływ?
 • Jak długo zajmie nam realizacja zamierzeń?

I znów tabelka! ? Posłużę się przykładami.

Cele krótkoterminowe Zamierzenia krótkoterminowe
 • Usprawnić komunikację między członkami drużyny
 • Stworzenie i regularne sprawdzanie działania siatki alarmowej drużyny
 • Uzupełnić umundurowanie harcerzy
 • Zorganizowanie akcji zarobkowej jako sprzedaży ciasta na festynie szkolnym, z której zysk przeznaczymy na zakup brakujących części umundurowania (wiemy z “Szans”, że mamy świetny kontakt ze szkołą w której działamy, więc nie powinno to być problemem).
 • Mała liczebność drużyny
 • Akcja naborowa w formie gry miejskiej (“Szanse” powiedziały nam, że przyjaźnimy się z Burmistrzem/prezydentem miasta)

Podobnie z celami długoterminowymi, ale umieszczamy tam rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować podczas jednego roku. Może to być np. zakup żaglówki do naszej drużyny, uzupełnienie sprzętu obozowego, wypracowanie w harcerzach chęci pomocy innym i tak dalej.

Cele dzielą się również na inne, np. wychowawcze, dydaktyczne i tak dalej, ale w zupełności wystarczą te, które opisałem.

Krok 5 (nieobowiązkowy). Informacje dodatkowe.

W planowaniu pracy drużyny dysponujemy mnóstwem innych narzędzi dodatkowych. Może to być np. plan promocji drużyny, w którym określamy jak będziemy promować naszą drużynę, plan finansowy, czyli co i jak z finansami i tak dalej. Prawda jest taka, że cokolwiek wymaga planowania, może być ujęte w planie pracy. Spróbuj na przykład zrobić plan rozwoju strony drużyny!

Krok 6. Harmonogram pracy

Teraz jest czas na to, by wszystko, co do tej pory przeanalizowaliśmy, znalazło swoje praktyczne wykorzystanie w pracy. Wiesz co chcesz osiągnąć. Wiesz w jaki sposób. Pomyśl teraz jak rozplanować zadania tak, by miały one sens, żeby jedne wynikały z drugich. Żeby cel został osiągnięty a obóz był jego podsumowaniem.

 Termin  Temat zbiórki  Formy realizacji  Sprawność  Prowadzący
 1 września  Ruszajmy!- Co nieco o naszej drużynie.  Dyskusja, gra terenowa  Znawca obrzędów i zwyczajów drużyny  pwd. Jaś Jasiu

Dodatkowo

 • Pamiętaj o planie pracy zastępów. To również jest część planu pracy drużyny.
 • Jeśli pracujesz z harcerzami starszymi i wędrownikami, weź pod uwagę włączenie ich w organizację imprez i zbiórek drużyny.
 • Pamiętaj, by planować pracę ze swoją Radą Drużyny. Ich głos ma znaczenie!
 • Przyłóż się. Wyciągnij wnioski z poprzedniego roku, naprawiaj błędy przeszłości.
 • Plan to tylko plan. Nie bój się iść z potrzebami harcerzy i dodawać/usuwać niektóre zamierzenia. Pracujesz z żywym organizmem, pamiętaj o tym.
 • Pomyśl, czy nie warto wszystkiego ubrać w fabułę roku. Pomogą Ci w tym Propozycje Programowe ZHP – http://www.propozycje.zhp.pl/