Drużynowa Komisja Stopni Harcerskich

Drużynowa Komisja Stopni Harcerskich

Każdy członek naszej organizacji realizując swoją ścieżkę rozwoju, powinien zdobywać stopnie harcerskie. Często bywa, że kontrolę nad tym sprawuje lider drużyny, przyboczny lub Rada Drużyny. Warto jednak zastanowić się nad powołaniem osobnej komisji.

Rada jest najważniejsza

Jedną z funkcji Rady Drużyny jest otwieranie i zamykanie prób na stopnie. Propozycja Komisji jest bardziej dla drużyn które takowej Rady nie mają wykształconej (choć i wtedy gdy mają, za zgodą funkcyjnych oczywiście, nie jest złym pomysłem powołanie osobnej grupy). Nie możemy pozwolić by osoby kierujące drużyną poczuły się zagrożone bądź niepotrzebne.

Co nam to daje?

Komisja stopni składać może się z osób które stopnie oczywiście posiadają. Dzięki temu doświadczeniu będą mogły racjonalnie ocenić próby oraz w razie czego pomóc w zmianie poszczególnych punktów. Dodatkowo, osoby które funkcji nie pełnią, znajdą swoje miejsce w grupie i będą mogły nauczyć się czegoś nowego.

Czy można to jakoś oznaczyć na mundurze?

Jako że Drużynowa Komisja Stopni nie jest oficjalnym organem ZHP nie ma ona oznaczenia na mundurze. Regulamin mundurowy mówi jednak, że:

II. Oznaki funkcji
1. Drużyna, gromada:
(…)
3) funkcyjny drużyny — sznur pełnionej funkcji podstawowej z zielonym suwakiem, noszony spod ramienia;
(…)

Źródło: Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 176/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu mundurowego ZHP. Przy czym sznur pełnionej funkcji podstawowej to po prostu sznur szary, w przypadku gdy osoba jest zwykłym członkiem drużyny.

Powoływać w rozkazie czy nie?

Koniecznie, jeśli będzie to jednostka oficjalna. Nada ona wyższej rangi i bardziej zmotywuje jej członków.

Co powinna mieć Drużynowa Komisja Stopni Harcerskich?

Jeśli tworzymy ją na wzór organów hufcowych, powinna mieć wszystkie szablony dokumentów, wymagania na poszczególne stopnie, prośby o ich otwarcie i przyznanie, kopie kart prób i raporty (sprawozdania) ze spotkań. Warto żeby karty oceniać wizualnie, zwłaszcza w młodszych drużynach. Kto powiedział, że muszą to być wydrukowane na A4 zadania? Puśćcie wodze wyobraźni!