Sprawianie kraba

Sprawianie kraba

Podczas zbierania krabów uważaj na ich szczypce. Dużym gatunkom możesz powiązać szczypce, żeby nie walczyły i nie poniszczyły się nawzajem. Zabijaj je wrzucając we wrzątek.

1 Sprawiaj kraby bardzo ostrożnie i dokładnie, aby usunąć wszystkie trujące narządy. Najpierw ukręć nogi, zaczynając od tyłu, kończąc na wielkich szczypcach. Wszystkie nogi zawierają jadalne mięso.

2 Otwórz skorupę wkładając czubek noża pomiędzy obie części i przekręcając nóż.

3 Usuń żołądek, zieloną substancję i oba skrzela, gdyż są trujące. Wybierz mięso ze skorupki. Zgnieć szczypce i nożem wydłub długie mięśnie nóg.