Europejska Karta Broni

Europejska Karta Broni.

Europejska Karta Broni Palnej to dokument, który z założenia miał ułatwić strzelcom przemieszczanie się z bronią po terytorium Unii Europejskiej. Przykładowo wyjazd na zawody strzeleckie.

Po ostatniej nowelizacji ustawy o BiA pasjonaci strzelectwa czarnoprochowego zostali „zmotywowani” do swego rodzaju rejestracji broni – poprzez wyrobienie Europejskiej Karty Broni, bez której zakup amunicji, a ściślej samego pędnika w postaci prochu czarnego nie jest możliwy. Oczywiście nikt nie zmusza do rejestracji, zakup samej broni jest możliwy również bez żadnych formalności i pozwoleń dla wszystkich osób pełnoletnich, ale dla wielu osób utrudnienie związane z zakupem prochu, a może również potrzeba wyjazdu za granicę z posiadaną bronią decydują o wyrobieniu EKBP.

 

Dzisiaj oddajemy do Waszej dyspozycji prosty wzór wniosku o wydanie EKBP. Uwaga! W tym wzorze skupiono się na broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem, oraz jej replikach (bez pozwolenia).

W naszym przykładowym wniosku, osoba składająca podanie zawarła w nim wymagane informacje, oraz dodała do niego 2 załączniki. Pierwszy to dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 105zł, drugi to jedno zdjęcie legitymacyjne formatu 3 x 4cm. Opłatę skarbową wnosi się na konto urzędu miasta, w którym ma siedzibę Komendant Wojewódzki Policji, do którego adresowane jest podanie.  Wniosek składamy do WPA Komendy Wojewódzkiej Policji tego województwa, w którym ma stały pobyt wnioskodawca. Jeśli składamy podanie o wydanie EKBP na kilka sztuk broni musimy odpowiednio zmienić formułę.

Wniosek o wydanie europejskiej karty broni.

Wniosek o wydanie europejskiej karty broni (na pozwolenie).