Czy nadajesz się do szkoły przetrwania?

CZY NADAJESZ SIĘ DO SZKOŁY PRZETRWANIA?

Za sprawą natury, która obdarzyła nas instynktem samozachowawczym, wszyscy mamy wolę przetrwania i odczuwamy niepokój, gdy tylko coś zagraża naszemu życiu. Biorąc pod uwagę jednak tylko możliwości fizyczne, zostaliśmy raczej marnie przez nią wyposażeni, aby móc przeżyć w nieprzyjaznym otoczeniu, czy też stawić czoło naszym naturalnym wrogom. Gdy jednak zastanowimy się nad rozwojem ewolucyjnym naszego gatunku, okaże się, że ta pozorna słabość przyniosła z czasem nieocenione korzyści. To ona bowiem zmusiła małpoludy, naszych przodków, do wysilania swych mózgów, by nie dać się w pojedynku, zwanym doborem naturalnym, silniejszym i większym stworzeniom. Im częściej bowiem nasi praprzodkowie posługiwali się umysłem zamiast mięśniami, tym większą zyskiwali przewagę nad swoimi naturalnymi przeciwnikami. To z kolei powodowało, że szybciej rozwijał się ich mózg. Jesteśmy więc potomkami istot, które myślały, eksperymentowały, prześcigały w pomysłach i dzięki temu potrafiły się przystosowywać do zmieniających się warunków, podczas gdy inne stworzenia ginęły. Natura uczyniła więc nas najlepszymi kandydatami do szkoły przetrwania; dotyczy to każdego bez wyjątku. Potrzeba nam jedynie tej niezbędnej odrobiny dodatkowych wiadomości i nabycia kilku podstawowych umiejętności, by nasze codzienne doświadczenia umieć wykorzystać w warunkach, z jakimi spotkać się można w dzikim i nieznanym terenie.

STWORZONY, BY PRZETRWAĆ

Chociaż współczesny człowiek, dziecko miejskiej cywilizacji, zwykle żyje w izolacji od świata przyrody i naturalne zagrożenia wzbudzają u niego większy strach niż u jego praprzodków, z łatwością może dostosować się do prymitywnych warunków i przetrwać nawet w najdzikszych zakątkach. Najgorszym wrogiem człowieka w sytuacjach skrajnych jest strach, ale mając minimum niezbędnej wiedzy można bez trudu go przezwyciężyć.