Wpływ środowiska

Z każdej, nawet najgroźniejszej sytuacji można wyjść cało, nawet gdy nie dysponuje się wielką wytrzymałością czy siłą fizyczną, jeśli tylko będzie się miało odpowiednie nastawienie psychiczne. Natura sprawiła, że człowiek ma wielką zdolność przetrwania, nawet w najbardziej skrajnych warunkach. Jego mózg daje mu przewagę nad resztą świata zwierząt, trzeba tylko umieć robić z niego użytek. Żyjąc w mieście wykorzystujemy tylko część naszych naturalnych predyspozycji. W dziczy musimy przypominać sobie wiele praktycznych, manualnych umiejętności. Wtedy zdrowy rozsądek okazuje się bezcennym sojusznikiem, pozwalając logicznie myśleć i trzeźwo oceniać sytuację. Jeszcze ważniejsza jest jednak wola przetrwania, niezależnie od okoliczności.

WPŁYW ŚRODOWISKA

Dzikie, niezbadane tereny i obszary dziewiczej przyrody to nie ogrody z biblijnego raju. Nawet drobne dolegliwości, które dla człowieka w mieście nie są problemem, takie jak ból zęba, niebezpieczeństwo zakażenia, zwykła infekcja gardła, mogą z dala od cywilizacji i siedzib ludzkich oznaczać śmierć, Z drugiej strony życie w mieście często w miejsce problemów, które zniknęły dzięki dobrodziejstwom cywilizacji, stwarza nowe. Mogą to być uporczywe bóle głowy związane z życiem w hałasie i wiecznym stresie, czy zagrożenie chorobami nowotworowymi wywołanymi zanieczyszczeniem środowiska oraz obecnością w otoczeniu materiałów radioaktywnych.

■    Brak odpowiedniej ilości tlenu w rozrzedzonym powietrzu na dużych wysokościach utrudnia oddychanie, co może powodować choroby układu oddechowego takie jak rozedma.

■    Palenie tytoniu i zanieczyszczenie powietrza są jedną z przyczyn raka płuc, mogą też wywoływać inne choroby, takie jak astma.

■    Woda zanieczyszczona lub będąca siedliskiem drobnoustrojów chorobotwórczych może być przyczyną groźnych chorób.

■    Zbyt duże dawki chemikaliów w pożywieniu oraz wszechobecne na polach uprawnych pestycydy wywołują alergie, nowotwory, nadpobudliwość, a także uszkadzają wątrobę, jajniki czy jądra.

■    Promienie ultrafioletowe wywołują raka skóry i oparzenia.

■    Pyłki i innego rodzaju drobiny unoszone wraz z kurzem w powietrzu są często przyczyną alergii i związanych z nią objawów takich jak gorączka, duszenie się czy astma.

■    Wysoki poziom hałasu może wywołać głuchotę, częste bóle głowy, pogłębia także stres.

■    Zetknięcie skóry z substancjami chemicznymi może wywołać uczulenie, a wdychanie ich wyziewów poza alergią grozi uszkodzeniem wątroby oraz nerek.

■    Promieniowanie pochodzące z różnego rodzaju materiałów i urządzeń, jak również odpadów radioaktywnych oraz wycieków w czasie awarii w elektrowniach jądrowych powoduje uszkodzenia komórek rozrodczych, co grozi upośledzeniem nowo narodzonych dzieci oraz może być przyczyną wystąpienia białaczki.

■    Stres, nieodmiennie związany z miejskim trybem życia i wiecznym pośpiechem, jest przyczyną wielu schorzeń zarówno psychicznych, jak i fizycznych.