Dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu

DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE ENERGETYCZNE ORGANIZMU

Energię, jaką dostarczamy organizmowi w postaci pożywienia, mierzy się w kaloriach. Człowiek potrzebuje określoną liczbę kalorii, by utrzymać się przy życiu. Nawet cały dzień leżąc w łóżku, spala się około 2000 kilokalorii (kilokaloria to 1000 kalorii). Dzienne zapotrzebowanie organizmu na nie zależy od wielu różnych czynników. W terenie trzeba dbać, by zachować równowagę między dostarczaną organizmowi liczbą kalorii a spalaną przez nas energią.

ZUŻYCIE ENERGII
Liczba kalorii jaką spala organizm zależy od rodzaju aktywności podejmowanej przez człowieka, od wysiłku, jaki musi on włożyć w wykonanie danego zadania, jego kondycji fizycznej oraz warunków zewnętrznych, takich jak klimat. Poniższe dane przedstawiają uśrednioną wartość energii zużywaną na różne rodzaje aktywności przez kobiety i mężczyzn. Należy pamiętać, że indywidualne zapotrzebowanie na energię i liczba kalorii, jaką spala się podczas różnego rodzaju aktywności zmienia się wraz z wieloma czynnikami zewnętrznymi, takimi jak pogoda, czy teren, w którym przyszło działać.

Rodzaj aktywności  –  Kilokalorie na godzinę
Odpoczynek    70
Siedzenie    90
Rozpalanie ogniska    135
Marsz    180
Jazda na rowerze    240
Rąbanie drewna    360
Krótki bieg    360
Bieg na dłuższym dystansie    400
Pływanie    500

Zapotrzebowanie energetyczne

U mężczyzn przemiana materii przebiega wolniej niż u kobiet. Mężczyźni też spalają dziennie więcej kalorii niż kobiety. Oprócz płci o zapotrzebowaniu energetycznym organizmu decyduje wiek. Młodzi ludzie spalają więcej kalorii, dlatego że na ogół są bardziej aktywni od starszych.

Ludzie żyjący w gorącym klimacie potrzebują mniej kalorii niż mieszkańcy zimnych rejonów świata, ponieważ nie zużywają tyle energii na utrzymanie ciepłoty ciała. Upał powoduje jednak obfite pocenie, a co za tym idzie dużą utratę wody i soli mineralnych.

Nieustanne przebywanie w niskich temperaturach oraz konieczność utrzymywania się w stałej gotowości do największego wysiłku sprawiają, iż wspinaczka wysokogórska jest jedną z bardziej energochłonnych czynności. Dzienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu alpinisty niejednokrotnie przekracza 5000 kilokalorii. Inaczej grozi mu śmierć z wyczerpania lub wychłodzenia.

Ciężka praca fizyczna, wymaga zwiększonej dziennej dawki kalorii dostarczanych organizmowi, w porównaniu z tą, jaka wystarcza osobie prowadzącej siedzący tryb życia. Dzieje się tak, ponieważ organizm zużywa więcej energii, gdy ciało znajduje się w ruchu a mięśnie stale pracują. Drwale otrzymują w czasie pracy gorące, kaloryczne posiłki, co pozwala im  szybko zregenerować siły.