WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

Współrzędne pozwalają dokładnie określić położenie punktu na mapie. Umożliwia to siatka kartograficzna bądź topograficzna złożona z pionowych i poziomych linii odpowiadających południkom i równoleżnikom. Przy określaniu położenia podaje się zawsze najpierw współrzędną pionową. Niektóre części mapy mogą być dodatkowo oznaczone literami. Aby dokładnie określić położenie punktu na mapie topograficznej, należy znaleźć najbliższą linię pionową i odczytać odpowiadającą jej współrzędną zapisaną u dołu mapy (w naszym przykładzie 04). Następnie oszacować, ile dziesiątych dzieli nasz punkt od tej linii (w tym wypadku 5). Tak samo wyznacza się współrzędną poziomą. (W tym wypadku jest to proste, gdyż punkt leży na linii siatki topograficznej o współrzędnej 41).

Określenie dokładnego położenia – Powyższa metoda pozwala dokładnie określić położenie punktu na mapie za pomocą sześciocyfrowego zapisu (045410), w którym trzy pierwsze liczby oznaczają współrzędną pionową, a trzy następne – poziomą.