Poziomice

POZIOMICE NA MAPIE

Poziomice łączą na mapie punkty tej samej wysokości. Na wielu mapach wzdłuż każdej poziomicy zaznaczona jest odpowiadająca jej wysokość nad poziomem morza. Liczby oznaczające tę wysokość pisane są zgodnie ze spadkiem zbocza.

Urwisko – Starając się odczytać z mapy ukształtowanie terem należy zwrócić uwagę na odstępy między poziomicami oraz wysokości, jakim odpowiadają poszczególne poziomice. Może się bowiem zdarzyć, że rzadko wykreślone poziomice nie uwzględniają kilku-metrowych urwisk stromych ścian znajdujących się między sąsiednimi liniami oddzielonymi szerokim odstępem.

Strome zbocze – Stopniowo zwężające się odstępy między poziomicami na mapie mówią o istnieniu zbocza. Poziomice położone blisko siebie oznaczają bardzo strome zbocze.

Zbocze o przekroju wypukłym – Stojąc u podnóża zbocza o przekroju wypukłym nie widać jego wierzchołka. Jest ono strome u podnóża, a łagodniejsze przy wierzchołku; na mapie pokazują to stopniowo zwiększające się odstępy między poziomicami.

Zbocze o przekroju wklęsłym – Stojąc u podnóża zbocza o przekroju wklęsłym widać jego wierzchołek. Nachylenie takiego zbocza rośnie wraz z wysokością. Na mapie można to poznać po zwężających się wraz z wysokością odstępach między poziomicami.