Instruktor strzelectwa – jak zdobyć uprawnienia?

Instruktor strzelectwa – jak zdobyć uprawnienia?

Zainteresowanie strzelaniem rozpoczęło się u wielu z nas już w dzieciństwie. Niektórzy zasłuchali się w wojennych opowieściach przodków – zwierzeniach dziadków, wujków, nieco starsi ojców. Jeszcze inni obejrzeli film w telewizji i wszystko stało się jasne, pojawiła się niewinna fascynacja, która dała początek głębszemu zainteresowaniu. Nieliczni postanowili wyjść poza rolę strzeleckiego adepta i to właśnie o nich będzie dzisiejszy wpis. Normalnym w przypadku intensywnego rozwoju jest przewyższenie dawnych wzorców, lub co najmniej objęcie ich dotychczasowej pozycji. Na pewno krokiem milowym tego typu, możemy nazwać zdobycie uprawnień instruktora sportu w specjalizacji strzelectwo. Swego czasu i przed naszą portalową ekipą – przed każdym z nas z osobna, zrodziła się potrzeba zdobycia tego typu uprawnień. W dalszej części tekstu, oprócz zachęcenia do samorealizacji, chcielibyśmy przedstawić Wam firmę JACKPOT, z którą już nie raz przyszło nam współpracować podczas szkoleń, dzięki temu przekonaliśmy się o jej renomowanej solidności i wykwalifikowanych wykładowcach. W listach do nas pytacie czasem o to, jak zostać instruktorem strzelectwa sportowego, niektórzy pytają czy są z tego jakieś korzyści.

Odpowiedź brzmi tak, bycie instruktorem otwiera przed nami możliwość dzielenia się własną wiedzą z innymi osobami. Kurs instruktorski jest zastrzykiem informacji, a w końcu weryfikacją wiadomości na temat bezpieczeństwa, teorii sportu, struktury i planowania szkolenia sportowego, metod i środków szkoleń. Kurs taki składa się z części ogólnej teorii sportu, oraz z części specjalistycznej. W przypadku wspomnianej wyżej firmy JACKPOT, spotkania odbywają się w weekendy. Część ogólna trwa ok. 7 spotkań, specjalistyczna ok. 18.

Uczestnik kursu po zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje:

Uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej i specjalizacji instruktora sportu, zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, legitymację instruktora wydaną przez Ministerstwo Sportu, oraz uprawnienia prowadzącego strzelanie wydane przez LOK. Całość to bardzo przekonujące poświadczenie posiadanych umiejętności i tytuł zawodowy instruktora. Dokumenty wymagane do kursu to: ksero świadectwa średniego wykształcenia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie, a także 2 zdjęcia formatu dokumentowego (3,5 x 4,5cm).