Archiwum kategorii: podróże

Technika chodzenia – marsz

Przemierzanie pieszo znacznych odległości w terenie, na dodatek z obciążeniem, zdecydowanie różni się od chodzenia po mieście. W grupie tempo marszu musi być dostosowane do możliwości najwolniejszego piechura. Przed wyruszeniem w teren należy szczegółowo przygotować plan i ekwipunek oraz ustalić …

Omijanie przeszkód w terenie

Na lądzie nie zawsze upewnić się można lub należy poruszać się stale w prostej linii zgodnie z azymutem wskazywanym przez kompas. Poniżej przedstawiono kilka przykładów pokazujących jak omijać przeszkody w terenie, a jednocześnie nie stracić orientacji, korzystając z kompasu. Pozwalają …

Orientacja w terenie

Orientacja w terenie wymaga przede wszystkim umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Służą one do wytyczenia najkrótszej, a zarazem najbezpieczniejszej drogi w zróżnicowanym terenie. Na lądzie nie sposób tak precyzyjnie określić drogi, jak na morzu. Tam można wyznaczyć prosty kurs, …

Sporządzenie mapy

Sporządzenie mapy

1 Na kartce papieru wykreśl prostokątną siatkę o oczkach odpowiadających jednemu kilometrowi kwadratowemu powierzchni terenu. Na środku narysuj krzyżyk oznaczający Twoją pozycję.

2 Znajdź dogodny punkt obserwacyjny. Wyznacz kompasem azymut, określający kierunek charakterystycznego punktu na horyzoncie. Oszacuj odległość …

Posługiwanie się GPS – em

Posługiwanie się GPS – em

GPS, czyli Global Positioning System radykalnie zmienił metody nawigacji morskiej i lotniczej oraz sposoby określania położenia w terenie. System wykorzystuje sztuczne satelity krążące po orbicie okołoziemskiej, które przesyłają sygnały radiowe na Ziemię. Posługując się specjalnym …

ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE

Mapa ma możliwie dokładnie przedstawić na płaszczyźnie wybrany wycinek wypukłej powierzchni Ziemi. Każde rzutowanie kuli ziemskiej na płaską powierzchnię walca bądź stożka musi w ten lub inny sposób odkształcać obraz Ziemi. Dlatego też mapy nigdy wiernie nie oddają wszystkich cech …

WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

Współrzędne pozwalają dokładnie określić położenie punktu na mapie. Umożliwia to siatka kartograficzna bądź topograficzna złożona z pionowych i poziomych linii odpowiadających południkom i równoleżnikom. Przy określaniu położenia podaje się zawsze najpierw współrzędną pionową. Niektóre części mapy mogą …

Poziomice

POZIOMICE NA MAPIE

Poziomice łączą na mapie punkty tej samej wysokości. Na wielu mapach wzdłuż każdej poziomicy zaznaczona jest odpowiadająca jej wysokość nad poziomem morza. Liczby oznaczające tę wysokość pisane są zgodnie ze spadkiem zbocza.

Urwisko – Starając się odczytać …

Czytanie mapy

Dostępnych jest wiele rodzajów map o różnym przeznaczeniu. Wybór właściwej ma wielkie znaczenie dla przygotowywanej wyprawy. Często należy zabrać kilka map, wśród których powinna się znaleźć jedna o małej podziałce (skali), przedstawiająca cały obszar wędrówki, oraz kilka dokładniejszych, poszczególnych terenów. …