Szałas w dżungli

Szałas w dżungli

1 Aby zrobić szkielet szałasu, należy wbić cztery mocne żerdzie pionowo w ziemię. Wyznaczony przez nie prostokąt powinien być dłuższy niż długość Twojego ciała. Cztery tyczki przywiązane do zewnętrznej strony żerdzi na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią stanowić będą ramę łóżka.
Plecionka z drobniejszych gałęzi rozpostarta na ramie będzie miejscem do spania.

2 Siedem związanych tyczek utworzy konstrukcję nośną dachu. Spady dachu powinny być nachylone pod kątem, żeby spływała z niego woda. Cała konstrukcja musi być na tyle mocna, żeby unieść pokrycie z liści. Szkielet dachu należy przymocować do narożnych końców żerdzi.

3 Do tyczek szczytowych dachu przywiąż poziomo z obu stron kilka poprzeczek; na nich ułożysz liście. Strzecha z liści musi być szczelna, dlatego powinny one nachodzić na siebie. Liście należy układać ogonkami ku górze i jaśniejszą stroną blaszki na zewnątrz, by dobrze spływał po nich deszcz.