taggarkiv: djup

Det enda som är viktigt är detektorns räckvidd - myten går fortfarande ganska bra

Det enda som är viktigt är detektorns räckvidd - myten går fortfarande ganska bra

I nästan alla skattejaktkonversationer är utgångspunkten detektorn - det är inte konstigt, gdyż piszczący i nietypowo dla przechodnia wyglądający przedmiot