taggarkiv: säkerhet

Dud, oexploderad föremål, kanske något annat?

Dud, oexploderad föremål, kanske något annat?

I Polen har säkerhetsfrågor vid användning av metalldetektorer alltid försummats. Den polska armén bedriver ingen avancerad utbildning i identifiering och klassificering av farligt material från krig …