taggarkiv: säkerhet

Dud, oexploderad föremål, kanske något annat?

Dud, oexploderad föremål, kanske något annat?

I Polen har säkerhetsfrågor vid användning av metalldetektorer alltid försummats. Wojsko Polskie nie prowadzi zaawansowanych szkoleń z identyfikacji i klasyfikacji materiałów niebezpiecznych pochodzących z wojen