På spåret

Många tycker om att vara ute i naturen, vandrar genom vildmarken, ställa in lägret för natten och fortsätta i gryningen. Vandring, bilresor eller paddling kan kombineras med aktiv semesterrekreation. Ta alltid lämplig utrustning och en vandringsplan på leden, med hänsyn till säkerheten för alla medlemmar i expeditionen.

I farliga situationer, när du saknar bekvämligheter, du är van vid i staden, du måste ofta korsa okänd terräng med all din utrustning på ryggen, försöker hitta rätt riktning. Då är det lätt att hitta farliga olyckor. Ibland vet du inte, var är närmaste dricksvattenkälla, eller hur långt gårdarna är. Dessutom, räddningsexpeditionen hittar de saknade snabbare, om de stannar på samma ställe; så det är bäst att vänta lugnt. Om du behöver lämna din nuvarande plats, till exempel på grund av risk för översvämning eller brand, Kolla in det, har du tagit rätt utrustning, användbar i fältet, där du kommer att röra dig, och planera din väg framåt noggrant.

EN GÅNG TILL DET OKÄNDA – Att resa i naturen skiljer sig i grunden från att vandra runt i staden. Nya faktorer läggs till – varierad topografi, lämpliga transportmedel. Vandring kräver lämpliga skor, medan användningen av förpackningsdjur eller för ridning till exempel kräver nödvändig utrustning och leveranser av foder för vägen.