Orientering i fältet

Orientering i fältet kräver framför allt förmågan att använda en karta och en kompass. De används för att rita kortast, och samtidigt den säkraste vägen i varierad terräng. Det är omöjligt att definiera vägar så exakt på land, som till sjöss. Där kan du sätta en enkel kurs, för bara vinden, tidvatten och strandförändringar gör justeringar. Rörelsens hastighet på land beror på många faktorer – topografi, typ av substrat. ^ klimat, vädret just nu. Orientering i fältet kräver ständiga ändringar av den valda vägen, undvika hinder, och kom ihåg det, att alltid komma tillbaka på rätt spår.

Djurvandringar – Många flyttfåglar har en fast orientering, vilket gör att de kan återvända till samma avelsplatser varje år, även från hela världen.

KARTORIENTERING

Orientera kartan innan du ger dig iväg, Använd kompassen för att ställa in den så här, att riktningarna som anges på den sammanfaller med motsvarande riktningar i fältet. Då kommer du att kunna beräkna azimut, som visar riktningen för din destination. Dessutom måste du mäta avståndet till slutpunkten med kompassskalan eller kartskalan. När du har valt azimut och startat, kontrollera de ofta passerade objekten med de som är markerade på kartan.

1 Att hitta azimut, definiera riktningen, vart man ska gå, för att nå punkt B från punkt A., placera kompassen på kartan mellan A och B, med en pil som pekar mot B.. Läs avståndet mellan de två punkterna på skalan på kanten av kompassen och jämför det med skalan på kartan.

2 Utan att flytta kompassen måste du vrida ratten i mitten så, att de parallella linjerna som markerar nord-sydaxeln sammanfaller med linjerna i det topografiska rutnätet på kartan. Röd pil på urtavlan, pekar norrut, det ska visas norrut på kartan. På detta sätt ställer vi in ​​azimut på kompassen, det vill säga vinkeln mellan A- och B-riktningen och Magnetic North.

3 Vi roterar kartan med kompassen för tillfället, när pilen på ratten justeras med magnetnålen och pekar mot norr. Pilen i slutet av kompassen visar riktningen, i vilken punkt B ligger i fältet.

4 Du kan nu, håller kompassen i handen, gå i pilens riktning. Var försiktig, att pilen på ratten pekar i samma riktning som magnetnålen. Därefter följer du ständigt din valda azimut.