Använda GPS – i

Använda GPS – i

GPS, det globala positioneringssystemet har radikalt ändrat metoderna för sjö- och flygtrafik och metoderna för att bestämma positionen i fältet. Systemet använder konstgjorda satelliter som kretsar runt jorden, som sänder radiosignaler till jorden. Använda en speciell mottagare (även kallad GPS), du kan plocka upp dessa signaler och bestämma din egen geografiska plats. Jordrelästationer beräknar satellitens position i omloppsbana. Som ett resultat är avläsningen på din personliga mottagarenhet mycket exakt; visar ständigt förändringar i geografisk plats. Tidigare krävde komplicerade operationer och beräkningar med hjälp av en kompass för att navigera på öppet hav eller orienteringen i den ändlösa öknen, sextansu, kronometer och andra instrument.

Satellitanslutning

Jordstationer tar emot signaler från satelliter som kretsar runt jorden. Dessa signaler kan tas emot med hjälp av specialmottagare med längd- och latitudavläsning.