Plantera vatten

Växter avdunstar genom bladen. Vattenånga från växter kan användas för att erhålla dricksvatten. Det räcker att omge växten tätt.

1 Gräv två kraterformade fördjupningar koncentriskt i en lutande sluttning, en större, och den andra mindre. Fördjupningarna ska vara åtskilda av jordaxeln.

2 Placera ett tält av en plastpåse över urtagen; Lyft toppen med en pinne på masten, och krossa botten med stenar. Fyll kaviteten med gröna blad och gräs.

3 Efter att ha gjort en lövhög, binda påsens ände tätt, är uppmärksam, så att folien inte rör vid växterna. När bladen börjar svettas, vattenångan sätter sig på tältets sidor och kondenserar, och sedan rinner den in i kanalen mellan kratrarna. När i botten, mycket vatten kommer att samlas i den förlängda delen av kanalen, du kan försiktigt lossa snören i slutet av påsen och placera skålen under den.

ANDRA SÄTT
I exceptionella situationer kan du samla vattendroppar utspridda i dimman som flyter ovanför våtmarker, genom att lägga ett tygark på marken eller sprida det mellan träd. Ett annat sätt är att sträcka en bit plastfolie över gräset över natten. När luften svalnar på natten, vattenångan under den börjar kondensera. Det är sant att inget mer vatten kan erhållas på detta sätt, men åtminstone ett tag kommer det att släcka din törst.

Vatten från kvisten
Placera en plastpåse över en ny kvist med gröna blad och binda änden på den. Vattenångan som frigörs av bladen börjar sätta sig på insidan av påsen och kondensera.