Markvatten

Vill få vatten från jorden, en solvärmepanna ska byggas. Om det finns en temperaturskillnad mellan de två ytorna, luften värms upp och mättas med vattenånga, som kondenserar på den svalare ytan och rinner av.

Konstruktion av pannan

Gräv ett hål ca. 1 m och djup 30 centimeter. Placera kärlet på botten. Täck botten med folie, och krossa dess kanter med stenar. Väg mitt på folien med en sten i näveformat, så att den hänger direkt över fartyget. När luften under värms upp under påverkan av solen, vattenångan börjar sätta sig och kondensera på filmens svalare yta, spring sedan ner till fartyget. En sådan panna fungerar mycket bra i öknen både under dagen, och på natten. På natten svalnar luften ovanför gropen snabbare, tack vare vilken det fortfarande är varmare nere, så kondens kan äga rum på filmens yta.

SJÖVATTKONDENSATION

Havsvatten eller urin kan behandlas för att dricka med samma kondensmetod, som används för att hämta vatten från jorden. Häll havsvattnet i en skål, sätt en kopp i mitten av den. Sträck en bit folie över skålen och fäst på kanterna. Lägg en sten på den, för att ladda mitten. Luften i skålen under folien värms upp, därför börjar havsvattnet avdunsta. Vattenångan kondenserar på folien som sötvatten och rinner in i koppen.