Vad naturen ger

Bort från kylskåp, gas- och elspis och andra moderna hushållsapparater, samling, matlagring och beredning blir svårt, eftersom det kräver en fullständig förändring av nuvarande vanor. Borta från hemmet, med sin dagliga måltid ritual och konstant diet, måste vi överväga, vilka ingredienser i maten och i vilken mängd som är nödvändiga. När du stannar länge på fältet är det svårt att förse kroppen med en komplett uppsättning vitaminer och mineraler. i alla fall, att förse kroppen med grundläggande näringsämnen, det räcker att äta kött och fisk. Att samla ätliga växter eller fånga fisk är inte särskilt svårt, så mycket jakt kräver jaktkunskaper. Dessutom kan det kosta oss så mycket ansträngning, det i en situation, när vi kämpar för överlevnad, slöseriet med energi visar sig vara oproportionerligt till fördelen med att äta bytet. På fältet äts det mesta av nyskördad mat bäst direkt, före värmen, insekter och bakterier kommer att förstöra det. Om du stannar länge på ett ställe, du måste lagra mycket och lagra dem ordentligt.

MATERA PÅ DET, VAD NATUREN GÖR

Vanligtvis tar vi många olika livsmedelsprodukter på resan, men även utan dem kan vi överleva i naturen, livnär sig på vad naturen ger. Du hittar en mängd mat på leden, som naturen föreslår – från suckulenta växter till ätbara ryggradslösa djur. En del av denna mat, även om det verkar för dig att äta, en dag kan det rädda dig från svält.