Månadsarkiv: April 2017

Kaktusvatten, Liany, rötterna, snö och is

VATTEN FRÅN CACTUS

1 Skär försiktigt av toppen av kaktusen med en kniv eller machete, ta hand om, för att inte skadas av spikarna.
2 Vispa fruktköttet inuti till en mos med en sticka. Snart kommer vatten att börja samlas på ytan.…

Vattenlagringsanläggningar

I naturen kan vatten inte bara dras från strömmar, floder eller krossande källor. Det finns också andra naturliga dricksvattenkällor – växter, blod eller till exempel grodor från arter anpassade till livet i öknen. De infödda vet i allmänhet, var på …

Markvatten

Vill få vatten från jorden, en solvärmepanna ska byggas. Om det finns en temperaturskillnad mellan de två ytorna, luften värms upp och mättas med vattenånga, som kondenserar på den svalare ytan och rinner av.

Konstruktion av pannan

Gräv ett brett hål i marken …

Plantera vatten

Växter avdunstar genom bladen. Vattenånga från växter kan användas för att erhålla dricksvatten. Det räcker att omge växten tätt.

1 Gräv två kraterformade fördjupningar koncentriskt i en lutande sluttning, en större, och den andra mindre. Urtagningarna ska separeras av axeln …

Lager av vatten

Efter att ha tagit skydd i fältet bör du samla tillräckligt med dricksvatten, för utan det kan du inte leva mer än några dagar. Det kan hända, att du måste slå läger på en plats, där det inte finns någon trygghet …

Kroppens dagliga behov av vatten

Kroppens dagliga behov av vatten

Vatten är en av huvudkomponenterna i kroppens celler. Människokroppen har dock ingen vattenlagringskapacitet, till skillnad från mat, lager som deponeras som fett. Därför måste vi ständigt förse vår kropp med vatten, …

Tecken på förekomst av vatten

Tecken på förekomst av vatten.

Oftast indikerar spår av djur närvaron av vatten, gröna lundar eller mänskliga bosättningar synliga på avstånd. Det finns också andra naturliga tecken. På
I områden som tydligen saknar flora och fauna, försök att upptäcka alla levande varelser eller växter. Men du måste …

Var hittar man vatten?

Människokroppens dagliga vattenbehov är minst ca. 3 liter. Att hitta en permanent källa till dricksvatten är därför en förutsättning för överlevnad i fältet. Tillgången på vatten bestämmer ofta resvägen och planerade campingplatser, eftersom inte ens en bil kan tas …

Vattentillgång

Alla levande organismer består till stor del av vatten, utan vilka de inte kan existera. Bort från mänskliga bosättningar, den första aktiviteten, som du bör göra förutom att skydda är att hitta en ren vår, dricker vatten. Permanent tillgång till vatten tillhandahålls …

Skyltar för räddare

Skyltar för räddare

Allt som sticker ut i en viss miljö bör märkas av människor som följer dig, speciellt om deras mål är att hitta dig
och hjälp. Lämna skyltar, markera alltid riktningen för din ytterligare marsch, och lämna även information om …