Skyltar för räddare

Skyltar för räddare

Allt som sticker ut i en viss miljö bör märkas av människor som följer dig, speciellt om deras mål är att hitta dig
och hjälp. Lämna skyltar, markera alltid riktningen för din ytterligare marsch, och lämna också information om datum och tid på dagen. Om det behövs kommer dessa skyltar också att du kan återvända till det förlorade spåret. Tecknen bör hållas så höga som möjligt, så att djur inte förstör dem.

Flagga
Knyt två pinnar på tvären och häng en färgglad T-shirt på den. Om du gör två eller flera av dessa märken, du kan ordna dem så här, som visar räddarna exakt i vilken riktning du ska marschera.

Tallkotte
Lägg en kon i den delade grenen. Placera den på denna sida av trädet, vilket anger riktningen för den ytterligare vägen. Allt som inte kan skapas utan mänskligt ingripande bör locka de sökande uppmärksamhet. kom ihåg, att inte göra tecken på något som djur kan äta.

Pilar
På ängen eller på andra utsatta platser, placera stora stenar i pilar som visar riktningen för din marsch. Sådana pilar ska också vara synliga uppifrån. Ordna pilarna ofta; alltid, när du ändrar riktningen för marschen och vid korsningen.