Ako vyrobiť Travois

POPRAVA TRAVOISA

1 Vystrihnite dve rovné čiary, silné palice aspoň dlhé 2 metrov. Zarovnajte ich zvnútra, rezanie uzlov a vetvičiek nožom.

2 Palice priviažte k tyčiam cca 10 cm. Musia byť dostatočne silné, aby vydržali váhu umiestnenej batožiny.

3 Neviažte posledné krížové palice príliš blízko ku koncom palíc, pretože sa cestou stretávajú. Nechajte aspoň päťcentimetrový hrot.

4 Balenie pevne priviažte ku konštrukcii. Môžete ťahať Travois sám alebo k nim môžete zapriahnuť zviera – koňa alebo psa. Počas cesty by balík nemal zvieraťu zachytávať päty ani nohy.