Tag Archives: nevysvetliteľné

Dud, nevybuchnutá munícia, alebo možno niečo iné?

Dud, nevybuchnutá munícia, alebo možno niečo iné?

V Poľsku boli bezpečnostné otázky súvisiace s používaním detektorov kovov vždy zanedbávané. Wojsko Polskie nie prowadzi zaawansowanych szkoleń z identyfikacji i klasyfikacji materiałów niebezpiecznych pochodzących z wojen