Tag Archives: ekológia

Ekologické pokrytectvo

Ekologické pokrytectvo

Planéta Zem umiera – počujeme to na každom kroku. Environmentálne hnutia sa šíria čoraz viac. Mám však dojem, že my ako skauti, stále sedíme v stredoveku v otázkach trvalo udržateľného využívania zdrojov.

Harcerz miłuje