Tag Archives: Diskriminácia

Diskriminácia

Diskriminácia je momentálne veľmi aktuálna téma. Spoločnosť tomu konečne otvorila oči, že by sme si mali byť všetci rovní, bez ohľadu na náboženstvo, rod, sexuálna orientácia alebo farba pleti. Zameriam sa na to posledné. A właściwie