Tag Archives: Zbrane bez povolenia

Druhy strelných zbraní: vetrovka

Druhy strelných zbraní: vetrovka.

Ručné zbrane sú všetky modely barelových strelných zbraní, s kalibrom menším ako 20 mm, Tento typ zbrane je v súčasnosti najpopulárnejším modelom strelných zbraní, Na našom miestnom trhu, jak i