Značky pre záchranárov

Značky pre záchranárov

Všetko, čo v danom prostredí vyniká, by si ľudia, ktorí vás sledujú, mali všimnúť, najmä ak je ich cieľom nájsť vás
a pomôcť. Pri opustení značiek si vždy označte smer svojho ďalšieho pochodu, a tiež nechať informácie o dátume a čase dňa. V prípade potreby vám tieto značky umožnia aj návrat na stratenú stopu. Znaky by mali byť ponechané čo najvyššie, aby ich zvieratá nezničili.

Vlajka
Zviažte dve palice krížom a zaveste na ne pestrofarebné tričko. Ak vytvoríte dve alebo viac týchto značiek, môžete ich usporiadať takto, ktorý záchranárom presne ukáže smer pochodu, ktorý ste si zvolili.

borovicová šiška
Do rozdelenej vetvy vložte kužeľ. Umiestnite ho na túto stranu stromu, ktorý udáva smer ďalšej cesty. Všetko, čo sa nedá vytvoriť bez ľudského zásahu, by malo upútať pozornosť hľadajúcich. zapamätaj si, nerobiť znaky z niečoho, čo môžu zvieratá jesť.

šípky
Na lúke alebo na iných exponovaných miestach umiestnite veľké kamene do šípok, ktoré ukazujú smer vášho pochodu. Takéto šípky by mali byť viditeľné aj zhora. Často usporiadajte šípky; vždy, keď zmeníte smer pochodu a na križovatke.