Určenie polohy podľa mapy

Situácia je takmer nemožná, v ktorých nepoznáme, Kde sme. Aj tí, čo prežili haváriu lietadla, vedia aspoň to, nad ktorou krajinou či štvrťou leteli. Určenie polohy je teda postupným zužovaním pravdepodobnej oblasti pobytu, kým nenájdete konkrétny bod na mape a nezlikvidujete ostatných. Ak môžete prejsť, napríklad rádiom, súradnice miesta, v ktorom si, záchrannému tímu to uľahčí hľadanie. Ak vieš, na akej mape hľadať miesto, v ktorom si, nemal by si byť opatrný, že si stratený. S odkazom na charakteristické body krajiny, ktoré vidíš, k tým, ktoré sú vyznačené na mape, rýchlo zistíte svoju polohu. V takomto prípade je veľmi účinná metóda postupného zužovania údajného miesta pobytu. Niekedy si musíte vytvoriť vlastnú mapu, napríklad ak nemáte mapu oblasti alebo toto, máš, je to príliš málo podrobné.

HĽADANIE SVOJEJ POLOHY NA MAPE

Pri zariaďovaní miesta, v ktorom si, musíte spojiť svoju polohu s orientačnými bodmi a nájsť ich symboly na mape. Použite kompas na určenie azimutu, teda uhol medzi severom a smerom, v ktorej sa nachádza charakteristický bod krajiny. Po umiestnení a určení ich azimutov možno na mapu nakresliť dve čiary, ktoré vzájomným pretínaním určujú polohu pozorovateľa.

1 Nasmerujte kompas na nejaký orientačný bod v krajine, napríklad horský priesmyk. Otáčajte kolieskom kompasu, kým sa nezobrazí, keď šípka smerujúca na sever na číselníku ukazuje rovnakým smerom, aká magnetická ihla. Týmto spôsobom zistíte azimut.

2 Umiestnite kompas na mapu, na symbol horského priesmyku a posúvajte ho, kým sa nezastaví, keď šípka na číselníku ukazuje na sever na mape. Nakreslite čiaru spájajúcu priechod s miestom, ku ktorému ste posunuli kompas. Jeho smer je určený skôr nameraným azimutom.

3 Nasmerujte kompas na iný, jasne viditeľný bod krajiny. Mal by byť v uhle približne 90 ° k predchádzajúcemu a najmenej jeden kilometer od pozorovateľa. Vrcholy kopcov sú vynikajúcimi orientačnými bodmi.

4 Na mape nakreslite čiaru zo symbolu, ktorý označuje vrchol kopca, podľa vyššie opísanej metódy. Vaša poloha je určená priesečníkom dvoch čiar. Môžete nakresliť ďalšiu tretiu čiaru, meranie bude presnejšie.