Zásoba vody

Po úkryte v teréne by ste si mali nazbierať dostatočné množstvo pitnej vody, pretože bez nej nemôžete žiť viac ako pár dní. Môže sa to stať, že budete musieť kempovať na mieste, kde nie je bezpečný a spoľahlivý zdroj sladkej vody. V najkritickejšej situácii sa však dá prežiť zachytávaním dažďovej vody, zbieranie rosy, vyhĺbením diery v zemi alebo kondenzáciou vodnej pary vyžarovanej rastlinami. Voda zo zrážok, získané z pôdy alebo rastlín, má túto obrovskú výhodu oproti prírodným nádržiam, že je takmer vždy čistý a nevyžaduje dekontamináciu. Najlepšie je zbierať takúto vodu za úsvitu.

Zachytávanie dažďovej vody

Pri kempovaní by ste si mali vždy postaviť nádrže na dažďovú vodu. Mali by ste tiež skúsiť, aby sa voda, ktorá steká zo strechy chaty alebo iného prístrešku, neplytvala vsakovaním do zeme. Na tento účel je možné vyrobiť provizórny odkvap, ktorá dažďová voda potečie do vedra umiestneného pod ňou alebo do vykopanej diery v zemi a vystlanej igelitom. Vtedy má zmysel aj zachytávanie dažďovej vody, keď ste havarovali v blízkosti potoka alebo rieky, keďže dažďová voda nepotrebuje žiadnu úpravu, ani varenie (pokiaľ v oblasti nie sú kyslé dažde). Na zachytávanie dažďovej vody sa najlepšie hodí handrička z nepremokavého materiálu, ktorý by mal byť natiahnutý na čo najväčšiu plochu a silne utiahnutý. Rohy listu pripevnite palicami k zemi, a zachyťte tečúcu vodu do nádoby.

List na dažďovú vodu
Dažďová voda sa môže zachytávať do plátu impregnovaného materiálu natiahnutého tesne nad zemou. Malo by to byť také napäté, že voda by stekala prúdom do nádoby umiestnenej na jednom z rohov. Počas silného dažďa nezabudnite často meniť nádobu, ktorý sa rýchlo naplní vodou.

DEW COLLECTION

V noci sa vzduch ochladí, a vodná para kondenzuje na steblách trávy, listy a stonky kríkov alebo okien áut. Táto ranná rosa sa okamžite vyparí, len čo začne na oblohe svietiť slnko. Veľa zvierat, rastliny a hmyz žijú kvôli rose, jeho použitie na doplnenie zásob vody v tele. V ich stopách môže ísť aj človek.

1 Rosu môžete zbierať vreckovkou, ktorý po položení na vysokú trávu pohltí vzniknutú vlhkosť. Rosu treba zbierať za úsvitu, lebo po východe slnka, kvapky sa okamžite odparia. Mnoho obyvateľov suchých oblastí Zeme používa túto metódu po stáročia.

2 Vlhká vreckovka by sa mala vyžmýkať cez riad. Túto činnosť opakujeme, kým nedostaneme správne množstvo vody.

Kopanie jamy

Ak vykopeme dostatočne hlbokú jamu v mokrej alebo blatistej zemi, na jeho dne sa začne hromadiť voda. Otvor by mal byť cca 30 cm hlboké. Keď sa v jame nazbiera veľa vody, vyberáme s vedierkom. Spočiatku bude voda veľmi špinavá, neskôr sa však studňa začne napĺňať čistejšou vodou, ktorý je po prefiltrovaní pitný.

Voda zo zablatenej diery
Vyberte si kalnú a zakalenú vodu z výklenku doteraz, kým na povrch nevystúpi čistá voda.

Než začnete kopať jamu, poobzeraj sa. Nikdy nečerpajte vodu zo zeme, ktorý páchne zatuchnutím, ani jedno z miest, na povrchu ktorých sa hromadí zelený kal. Takáto voda bude určite kontaminovaná. Taktiež nezbierajte vodu v blízkosti miest, kde ste natrafili na zdochlinu. Vždy čistite vodu, predtým, ako to vypiješ.