Pomocou GPS – v

Pomocou GPS – v

GPS, to znamená, že globálny systém určovania polohy radikálne zmenil spôsoby námornej a leteckej navigácie, ako aj spôsoby určovania polohy v teréne.. Systém využíva umelé satelity obiehajúce okolo Zeme, ktoré vysielajú rádiové signály na Zem. Pomocou špeciálneho prijímača (nazývaný aj GPS), môžete zachytiť tieto signály a určiť svoju vlastnú geografickú polohu. Pozemné reléové stanice vypočítavajú polohu satelitu na obežnej dráhe. Výsledkom je, že čítanie na vašom osobnom prijímacom zariadení je veľmi presné; neustále ukazuje zmeny geografickej polohy. V minulosti si plavba po šírom mori či orientácia v nekonečnej púšti vyžadovali zložité operácie a výpočty pomocou kompasu., sextansu, chronometer a iné prístroje.

Satelitné pripojenie

Pozemské stanice prijímajú signály zo satelitov obiehajúcich okolo Zeme. Tieto signály je možné prijímať pomocou špeciálnych prijímačov s údajmi o zemepisnej dĺžke a šírke.