Plán cesty

Na ceste, aj na dobre pripravenej expedícii, sa môže stať veľa prekvapení a nebezpečných dobrodružstiev. Ak bola vaša túra neznámym terénom spôsobená nehodou, potom sa zvyšuje riziko nárazu do prekážok. Predtým, ako vyrazíte, sa dobre pripravte, dobre si premyslite svoj itinerár. V prípade nehody je najlepšie zostať tam. Niekedy však musíte tábor presunúť alebo zmeniť miesto inscenácie; môže to súvisieť s ohrozením divou zverou alebo prírodnou katastrofou – povodeň alebo lesný požiar. Pred opustením bivaku si pozorne skontrolujte mapu oblasti, cez ktoré sa budete túlať.

Povodeň – Ničí vegetáciu v záplavovej oblasti a zanecháva na nej hrubú vrstvu bahna. To sťažuje hľadanie jedlých rastlín a suchého dreva potrebného na stavbu prístrešku alebo zapálenie ohňa.

VEDENIE SKUPINY

Skupina ľudí, ktorí spolu cestovali do neznámej oblasti, by si mal vybrať sprievodcu. Je zodpovedný predovšetkým za správne naplánovanie cesty, s prihliadnutím na možnosti jednotlivých členov skupiny. Vodca by sa mal dozvedieť o silných a slabých stránkach všetkých spoločníkov výpravy. O následných akciách by sa malo rozhodnúť podľa schopností celej skupiny. Viesť skupinu ľudí je veľmi náročná a zodpovedná funkcia, hlavne ked ide o ludsky zivot. Môže to byť ešte ťažšie, ak sú v skupine ľudia, ktorí nie sú príliš podriadení.

Spolupráca – Skupina má najväčšiu šancu na prežitie, keby držala spolu. Dobrá skupinová interakcia závisí predovšetkým od zodpovedného sprievodcu. Sprievodca by mal pozorovať účastníkov a vidieť u niektorých príznaky depresie a snažiť sa všetkých aktivizovať v spoločnom boji o prežitie Starší ľudia častejšie trpia infarktom alebo inými chorobami, môžu sa však ukázať aj ako najstatočnejší členovia skupiny. Matky s deťmi sú väčšinou veľmi odvážne, vyžadujú však láskyplnú starostlivosť. Ľudia, ktorí sú zranení a nie sú úplne fit, môžu cestu zdržať, toto treba vziať do úvahy pred jazdou, aby sa všetci nevystavili ďalšiemu nebezpečenstvu. Niektorí ľudia môžu byť nevhodne oblečení – nedostatok dobrej obuvi.