Orientácia v teréne

Orientácia v teréne si vyžaduje predovšetkým schopnosť používať mapu a buzolu. Používajú sa na kreslenie najkratších, a zároveň najbezpečnejšia cesta v rôznorodom teréne. Na zemi nie je možné tak presne definovať cesty, ako na mori. Tam si môžete nastaviť jednoduchý kurz, lebo len vietor, príliv a odliv a zmeny pobrežia vykonať úpravy. Rýchlosť pohybu na súši závisí od mnohých faktorov – topografia, typ substrátu. ^ klíma, aktuálne počasie. Orientácia v teréne si vyžaduje neustále zmeny zvolenej cesty, vyhýbať sa prekážkam, a zapamätať si to, vždy sa vrátiť na cestu.

Migrácia zvierat – Mnoho sťahovavých vtákov má pevne nastavený orientačný zmysel, čo im umožňuje vrátiť sa každý rok na rovnaké miesta rozmnožovania, dokonca z celého sveta.

ORIENTÁCIA MAPY

Pred vyrazením zorientujte mapu, to znamená, že pomocou kompasu to nastavte takto, že smery na ňom uvedené sa zhodujú s príslušnými smermi v teréne. Potom budete môcť vypočítať azimut, ktorý ukáže smer vášho cieľa. Okrem toho musíte zmerať vzdialenosť ku koncovému bodu pomocou mierky kompasu alebo mierky mapy. Po výbere azimutu a pokračovaní v ceste skontrolujte často prechádzané objekty s tými, ktoré sú vyznačené na mape.

1 Ak chcete nájsť azimut, definovanie smeru, kam ísť, dostať sa do bodu B z bodu A, umiestnite kompas na mapu medzi A a B, so šípkou smerujúcou k B. Musíte odčítať vzdialenosť medzi oboma bodmi na mierke na okraji kompasu a porovnať ju s mierkou mapy.

2 Bez pohybu kompasu musíte otáčať ciferníkom v strede tak, že rovnobežné čiary označujúce os sever-juh sa zhodujú s čiarami topografickej siete na mape. Červená šípka na ciferníku, ukazujúci na sever, mal by na mape ukazovať sever. Takto nastavíme azimut na kompase, to znamená uhol medzi smerom A do B a magnetickým severom.

3 Mapu otáčame kompasom na daný moment, keď sa šípka na číselníku zarovná s magnetickou ručičkou a ukazuje na sever. Šípka na konci kompasu ukazuje smer, v ktorom sa v poli nachádza bod B.

4 Teraz môžeš, v ruke drží kompas, choďte v smere šípky. Len buď opatrný, že šípka na číselníku ukazuje rovnakým smerom ako magnetická ručička. Vami zvolený azimut potom budete neustále sledovať.