mesačné archívy: februára 2018

Prevrátenie lávky – prechádzanie cez močiare

Prevrátenie lávky

1 Začnite stavať lávku preložením dlhého kmeňa na druhú stranu. A to tak, že sa spúšťa postupne na dvoch lanách. Počas spúšťania by sa mal koniec kmeňa opierať o kratší nosník, przytrzymywaną przez

Vodné prekážky

Vodné prekážky

Násilím na akúkoľvek vodnú prekážku je potenciálne nebezpečné. Môže dôjsť k zmenám stavu vody a iných okolností, že na mieste bezpečného brodu by bol zurčiaci a hlboký potok. Jediný istý spôsob, ako určiť hĺbku a silu prúdu, je prechod …