mesačné archívy: septembra 2017

Ako vyrobiť Travois

POPRAVA TRAVOISA

1 Vystrihnite dve rovné čiary, silné palice aspoň dlhé 2 metrov. Zarovnajte ich zvnútra, rezanie uzlov a vetvičiek nožom.

2 Przywiąż patyki do kijów w

Ako vyrobiť jednoduchý stojan

VYTVORENIE JEDNODUCHÉHO RÁMU

1 Odrežte vetvu vidlice cca 30 cm pod priestorom, kde sa rozvetvuje. Skontrolujte, je to príliš ťažké?. Vidlicové konce zarovnajte do výšky cca 1 metrov.

2 Urobte rezy na všetkých troch vetvách. Przywiąż na

Balenie batohu

Ak ste sa už rozhodli ísť, príprava by mala začať. Vybavenie a ostatné potrebné predmety treba vopred riadne umyť, opravené a zabalené. zem, cez ktorý chodník povedie, uznávaný a možno aj presný plán expedície. Należy pamiętać o zgromadzeniu zapasów

Predpovedanie počasia – pozorovanie prírody

Veľa ľudových múdrostí o počasí pochádza z rokov pozorovania a má racionálne opodstatnenie, ako sú tieto, ktoré hovoria o červenom východe slnka alebo obalenom mesiaci ako o ohlásení zmeny počasia. Okrem úkazov na oblohe a prírodných javov, ako napríklad dúha, …

Predpovedanie počasia pri pohľade na oblaky

Počasie je skupina atmosférických javov, ktoré sa odohrávajú na konkrétnom mieste a čase. To sa líši od klímy, ktorý trvalo determinuje javy v danej oblasti, že sa vzťahuje len na konkrétny moment. Miestne zmeny počasia sú spôsobené rozdielmi v tlaku a teplote vzduchu. …

Vyhýbanie sa prekážkam v teréne

Na súši nie je vždy isté, že sa môžete alebo by ste mali vždy pohybovať v priamom smere podľa azimutu naznačeného kompasom.. Poniżej przedstawiono kilka przykładów pokazujących jak omijać przeszkody w terenie, a zároveň nestratiť orientáciu, pomocou kompasu. Pozwalają

Orientácia v teréne

Orientácia v teréne si vyžaduje predovšetkým schopnosť používať mapu a buzolu. Používajú sa na kreslenie najkratších, a zároveň najbezpečnejšia cesta v rôznorodom teréne. Na zemi nie je možné tak presne definovať cesty, ako na mori. Tam si môžete nastaviť jednoduchý kurz, …

Vytvorte mapu

Vytvorte mapu

1 Na hárok papiera nakreslite obdĺžnikovú mriežku s okami zodpovedajúcimi jednému štvorcovému kilometru plochy pozemku. V strede nakreslite krížik na označenie vašej polohy.

2 Nájdite si vhodný výhľadový bod. Určte azimut pomocou kompasu, určenie smeru charakteristického bodu na horizonte. Oszacuj odległość

Pomocou GPS – v

Pomocou GPS – v

GPS, to znamená, že globálny systém určovania polohy radikálne zmenil spôsoby námornej a leteckej navigácie, ako aj spôsoby určovania polohy v teréne.. Systém využíva umelé satelity obiehajúce okolo Zeme, ktoré vysielajú rádiové signály na Zem. Posługując się specjalnym

Určenie polohy podľa mapy

Situácia je takmer nemožná, v ktorých nepoznáme, Kde sme. Aj tí, čo prežili haváriu lietadla, vedia aspoň to, nad ktorou krajinou či štvrťou leteli. Určenie polohy je teda postupným zužovaním pravdepodobnej oblasti pobytu, aż do odnalezienia konkretnego punktu na mapie