mesačné archívy: augusta 2017

KARTOGRAFICKÉ PROJEKTY

Mapa má v rovine čo najpresnejšie prezentovať vybraný úsek konvexného povrchu Zeme. Každá projekcia zemegule na rovný povrch valca alebo kužeľa musí tak či onak deformovať obraz Zeme.. Preto mapy nikdy …

SÚRADNICE NA MAPE

SÚRADNICE NA MAPE

Súradnice vám umožňujú presne určiť polohu bodu na mape. Je to možné vďaka kartografickej alebo topografickej sieti zloženej z vertikálnych a horizontálnych čiar zodpovedajúcich poludníkom a rovnobežkám.. Pri zadávaní miesta vždy najprv zadajte zvislé súradnice. Niektoré časti mapy môžu …

Úrovne

ÚROVNE NA MAPE

Vrstevnice spájajú body rovnakej výšky na mape. Mnohé mapy zobrazujú pozdĺž každej vrstevnice zodpovedajúcu výšku nad hladinou mora. Čísla pre túto výšku sú napísané podľa sklonu.

Cliff – Pokúšam sa čítať …

Čítanie mapy

Existuje mnoho typov máp na rôzne účely. Výber toho správneho má pre plánovanú cestu veľký význam. Často je potrebné vziať niekoľko máp, medzi ktorými by mala byť jedna s malým rozstupom (stupnica), zobrazujúci celú oblasť túry, a pár ďalších, jednotlivé oblasti. …

Kompas – určovanie svetových strán

Kompas – určovanie svetových strán

Schopnosť definovať svetové strany je základom dobrej orientácie v teréne. Preto je kompas najdôležitejším nástrojom, kto ide na cestu. Nevyhnutné sú aj hodinky, čo umožňuje aj označenie smeru, a odhad prejdenej vzdialenosti, …