På stien

Mange liker å være ute i naturen, vandrer gjennom villmarken, sette opp leir for natten og fortsette ved daggry. Vandring, bilturer eller kanoturer kombineres med aktiv ferieopplevelse. Ta alltid passende utstyr og en turplan på stien, tar hensyn til sikkerheten til alle medlemmene av ekspedisjonen.

I farlige situasjoner, når du er blottet for fasiliteter, du er vant til i byen, du må ofte krysse ukjent terreng med alt utstyret ditt på ryggen, prøver å finne riktig retning. Da er det lett å finne farlige ulykker. Noen ganger vet du ikke, hvor er nærmeste kilde til drikkevann, eller hvor langt eiendommene er. Dessuten, redningsexpedisjonen finner de savnede raskere, hvis de blir på samme sted; så det er best å vente rolig. Hvis du trenger å forlate din nåværende plass, for eksempel på grunn av fare for flom eller brann, Sjekk det ut, har du tatt riktig utstyr, nyttig i felt, der du vil bevege deg, og planlegg deg fremover nøye.

EN TUR I DET UKJENTE – Å reise i naturen er fundamentalt forskjellig fra å vandre rundt i byen. Nye faktorer er lagt til – variert topografi, passende transportmiddel. Fotturer krever passende fottøy, mens for eksempel bruk av pakkdyr eller til ridning krever nødvendig utstyr og forsyninger av fôr til veien.