Bruke GPS – i

Bruke GPS – i

GPS, det vil si at Global Positioning System har endret metodene for sjø- og flynavigasjon radikalt og metodene for å bestemme posisjonen i felt. Systemet bruker kunstige satellitter som kretser rundt jorden, som overfører radiosignaler til jorden. Bruke en spesiell mottaker (også kalt GPS), du kan hente disse signalene og bestemme din egen geografiske plassering. Jordstafettstasjoner beregner satellittens posisjon i bane. Som et resultat er avlesningen på din personlige mottakerenhet veldig nøyaktig; viser stadig endringer i geografisk beliggenhet. Tidligere krevde kompliserte operasjoner og beregninger ved hjelp av kompass for å navigere på åpent hav eller orienteringen i den endeløse ørkenen, sextansu, kronometer og andre instrumenter.

Satellittforbindelse

Jordstasjoner mottar signaler fra satellitter som kretser rundt jorden. Disse signalene kan mottas ved hjelp av spesielle mottakere med lengde- og breddeavlesning.