Skilt for redningsmenn

Skilt for redningsmenn

Alt som skiller seg ut i et gitt miljø, bør bli lagt merke til av folk som følger deg, spesielt hvis målet deres er å finne deg
og hjelp. Forlater skiltene, merk alltid retningen for din videre marsj, og la også informasjon om dato og tid på dagen. Om nødvendig vil disse skiltene også tillate deg å gå tilbake til den tapte stien. Karakterene skal holdes så høyt som mulig, for at dyr ikke skal ødelegge dem.

Flagg
Knyt to pinner på tvers og heng en fargerik T-skjorte på den. Hvis du lager to eller flere av disse merkene, du kan ordne dem slik, som viser redningsmennene nøyaktig retningen du skal marsjere.

Furukegle
Sett en kjegle i den splittede grenen. Plasser den på denne siden av treet, som indikerer retningen på den videre veien. Alt som ikke kan opprettes uten menneskelig inngripen, bør tiltrekke seg oppmerksomheten til de søkende. huske, ikke å lage tegn på noe dyr kan spise.

Piler
På engen eller på andre utsatte steder, plasser store steiner i pilene som viser retningen på marsjen din. Slike piler skal også være synlige ovenfra. Ordne pilene ofte; bestandig, når du endrer retning av marsjen og i veikrysset.