Vannforsyning

Alle levende organismer består i stor grad av vann, uten hvilke de ikke kan eksistere. Vekk fra menneskelige bosetninger, den første aktiviteten, som du bør gjøre i tillegg til ly er å finne en ren vår, drikker vann. Å ha konstant tilgang på vann er viktigere for livet enn å kunne få mat. Siden begynnelsen av historien har menneskelige bosetninger blitt etablert på steder som er rike på vann. De fruktbare dalene i de store elvene ble vuggen til gamle sivilisasjoner, å skaffe vann til drikke og vanning av åker.

Dette bidro til utviklingen av handel og kultur, gi folk mer tid i den evige kretsløpet fra høst til høst. Imidlertid var vann også årsaken til katastrofen i mange sivilisasjoner, spre dødelige plager eller oversvømme byer. En moderne byboer bruker liter rennende vann, uten å tenke på opprinnelsen. Dette er imidlertid en av illusjonene, ført av sivilisasjonen, som en dag kan forsvinne. Det er nok, at elver og underjordiske renner ut. Derfor respekter vann så vel som livet ditt.

LIVSELIKSIREN

Vann er den viktigste ingrediensen, hva vi trenger å gi kroppen vår, å leve. Vi kan overleve til og med flere dager uten mat, uten vann blir kroppen raskt dehydrert, som vil forstyrre dens funksjon og føre til døden. Derfor en av de viktigste trinnene, hva du bør lære før du drar ut i det ukjente, er evnen til å finne vann i en rekke situasjoner og forhold.